Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 181

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Шуыл және дірілдеу бойынша
мәліметтер
Шуыл эмиссия мәндері EN 50636-2-100 нормасына сай белгіленген
Электр бұйымның "A" қылып белгіленген шуыл деңгейі келесілерге сай болады:
– Дыбыс қысымы деңгейі
– Дыбыстық қуат деңгейі
– "K" өлшеу дәлсіздігі
a
жалпы тербелу мәні (үш бағыттың векторлық қосындысы) және K дәлсіздігі EN 50636-2-100 стандартына сай
h
белгіленген
– a
-тербелмелі эмиссия мәні
h
– "K" өлшеу дәлсіздігі
Ауа үрлеу режимі
Құрастырып орнатылуы (B суретін қараңыз)
Бақ электр бұйымы бойынша жұмыстарын өткізу
u
алдында әрқашан алдымен желі ашасын
розеткадан шығарып алыңыз.
Шүмекті (12) қозғалтқыш қондырғысы үстіне итеріп
орнатыңыз. Құралды орнату барысында
бармақтарыңыздың қысылып қалмауына назар
аударыңыз.
Қорғау жапқышын (4) қозғалтқыш қондырғысы үстіне
құрастырып орнатыңыз. Ол үшін қорғау жапқышын (4)
қозғалтқыш қондырғысының топса үшіне енгізіңіз.
Қорғау жапқышын (4) қозғалтқыш қондырғысына тақап
қойып, қорғау жапқышын, оны қауіпсіздендіру үшін,
бекіту бұрандасымен (3) ең соңына дейін, сырт еткен
дыбыс естілгенше дейін бұрап орнатыңыз.
Құралды басқару (C және D суреттерін
қараңыз)
Электр бұйым кабелі жұмыс барысында Өзіңізге ешбір
түрде кедергі болмауына көз жеткізіңіз.
Электр бұйымды Қосу үшін, Қосу/Өшіру реттеуш тетігін
(1) сағат тілі бағытымен, сырт еткен дыбыс шыққанша
дейін бұрыңыз.
Ауа ағым жылдамдылығы өзгермелі болады. Ауа ағым
жылдамдылығын жоғарту үшін, Қосу/Өшіру реттеуіш
тетігін (1) сағат тілімен бұрыңыз.
Ауа ағым жылдамдылығын азайту үшін, Қосу/Өшіру
реттеуіш тетіrін (1) сағат тіліне қарсы бағытында
бұрыңыз.
Электр бұйымды Өшіру үшін, Қосу/Өшіру реттеуш тетігін
(1) сағат тіліне қарсы бағытта, сырт еткен дыбыс
шыққанша дейін бұрыңыз.
Желі кернеуін тоқтата тұру немесе желі айырын шығарып
алу алдынан алдымен электр бұйымның Қосу/Өшіру
реттеуш тетігін (1) „0" мәніне қойыңыз.
Bosch Power Tools
Жапырақтар мен шөпті сору
дБ(A)
дБ(A)
дБ
2
м/с
2
м/с
Құралды бөлектеу (E суретін қараңыз)
Бақ электр бұйымы бойынша жұмыстарын өткізу
u
алдында әрқашан алдымен желі ашасын
розеткадан шығарып алыңыз.
(11) түймешігін басып, шүмекті (12) шығарып алыңыз.
Бекіту бұрандасын (3) босатып алыңыз. Қорғау
жапқышын (4) шығарып алып, оны қауіпсіз түрде
сақтаңыз.
Жапырақтар мен шөпті сору
режимі
Құрастырып орнату (F және G суреттерін
қараңыз)
Бақ электр бұйымы бойынша жұмыстарын өткізу
u
алдында әрқашан алдымен желі ашасын
розеткадан шығарып алыңыз.
Сору құбырының үш бөлшектерін (7) бірге құрастырып
орнатыңыз. Құралды орнату барысында
бармақтарыңыздың қысылып қалмауына назар
аударыңыз.
Сору құбырын (7) қозғалтқыш қондырғысына жалғап
орнатыңыз. Сору құбырын (7) қозғалтқыш
қондырғысының топса үшіне енгізіңіз. Сору құбырын (7)
көтере отырып, қорғау жапқышын қауіпсіздендіру үшін,
бекіту бұрандасымен (3) ең соңына дейін сырт еткен
дыбыс естілгенше дейін бұрап орнатыңыз.
Жинау қабын (10) қозғалтқыш қондырғысына
құрастырып орнатып, жинау қабының ұстағыш
қысқыштарын сору құбырының ілмегіне бекітіңіз.
Құралды орнату барысында бармақтарыңыздың
қысылып қалмауына назар аударыңыз.
Иық бауын құрастырып орнату (H суретін
қараңыз)
Иық бауын (9) екі ілмектерімен (8) иық бауының
құлақшаларына (13) жалғап бекітіңіз. Иық бауын (9) ол
Жапырақтар мен шөпті ауамен
режимі
үрлеу режимі
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Қазақ | 181
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents