Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 230

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
230 | Hrvatski
Prije dodirivanja pričekajte da
se svi dijelovi proizvoda
potpuno zaustave. Nakon
isključivanja proizvoda ventilator se
nastavlja rotirati i može uzrokovati
ozljede.
Rabite proizvod samo u
položaju predviđenom za
dotični način rada. Proizvod
nije prikladan za obrnuto
držanje prilikom usisavanja
lišća.
Rukovanje
Nikada ne dopustite uporabu
u
proizvoda djeci ili osobama koje nisu
upoznate s ovim uputama.
Nacionalni propisi mogu propisivati
minimalnu dob rukovatelja. Kada ga
ne rabite, spremite proizvod na
mjesto nepristupačno djeci.
Ovaj proizvod nije namijenjen za to
u
da ga rabe osobe (uključujući djecu)
sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili
nedovoljnim iskustvom i/ili znanjem,
osim ako ih nadzire osoba zadužena
za njihovu sigurnost ili ako su od nje
primili upute o uporabi proizvoda.
Djecu bi trebalo nadzirati kako biste
bili sigurni da se ne igraju
proizvodom.
Nikada ne rabite proizvod ako se u
u
neposrednoj blizini nalaze ljudi, a
naročito djeca ili kućne životinje.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Rukovatelj je odgovoran za nezgode
u
ili štete počinjene drugim ljudima ili
njihovoj imovini.
Tijekom rada u krugu od 3 metra ne
u
smije biti drugih ljudi ili životinja. U
radnom području rukovatelj je
odgovoran za treće osobe.
Rabite proizvod samo pri danjem
u
svjetlu ili dobroj umjetnoj rasvjeti.
Ne rabite proizvod ako ste umorni,
u
bolesni ili pod utjecajem alkohola,
narkotika ili lijekova.
U lošim vremenskim uvjetima, a
u
naročito u slučaju nadolazećeg
nevremena, ne radite s proizvodom.
Prilikom uporabe ovog proizvoda
u
uvijek nosite čvrstu odjeću na
gornjem dijelu tijela i rukama.
Prilikom uporabe proizvoda ne rabite
u
otvorene gumene cipele ili sandale.
Uvijek nosite čvrstu obuću i duge
hlače (vidi slike C i L).
Pazite na to da se labava odjeća ne
u
uvuče u dovod zraka jer bi to moglo
uzrokovati ozlijede.
Pobrinite se za to da je duga kosa
u
vezana otraga i da se ne uvuče u
dovod zraka jer bi to moglo
uzrokovati ozljede.
Rabite proizvod samo s montiranom
u
sapnicom i usisnom cijevi.
Pozorno pregledajte površinu koju
u
valja obraditi i uklonite sve žice i
druga strana tijela.
Prije svake uporabe provjerite
u
postoje li oštećenja na priključnom
vodu/produžnom kabelu i po potrebi
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents