Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 81

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Symptom
Möjlig orsak
Skarvsladden har skadats
Säkringen har löst ut
Motorskyddet har löst ut
Produkten går med
Skarvsladden har skadats
avbrott
Produktens inre kablar defekta
Strömställaren defekt
Motorskyddet har löst ut
Kraftiga vibrationer/
Produkten felaktig eller blockerad
buller
Produkten blåser/
Munstycket/sugröret är blockerat
suger inte
Munstycket/sugröret
Felaktig montering
kan inte monteras
Sugintensiteten
Uppsamlingssäcken är full
minskar
Uppsamlingssäckens anslutningsstuts är
blockerad
Fläkten/fläkthjulet blockerat av smuts.
Sugröret visslar
Fläkten/fläkthjulet blockerat av smuts.
Trädgårdsredskapet
Fläkten är blockerad
blåser inte
Den variabla
Komponentfel
hastigheten fungerar
inte
Underhåll och service
Underhåll, rengöring och lagring (se bilder P och
Q)
Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen
u
ur nätuttaget.
Håll trädgårdsredskapet rent för bra och säkert
u
arbete.
För optimal användning, rengör fläkten och området kring
fläkten efter varje användning.
Håll produkten och dess ventilationsöppningar rena för bra
och säkert arbete.
Torka med en fuktig trasa eller en hård borste av smuts från
produkten och uppsamlingssäcken.
Spruta inte vatten på produkten.
Doppa inte produkten i vatten.
Lagra produkten på ett säkert och torrt ställe utom räckhåll
för barn.
Ställ inte upp andra föremål på produkten.
Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt fast
för att möjliggöra tryggt arbete med produkten.
Bosch Power Tools
Åtgärd
Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats.
Byt ut säkringen.
Låt motorn svalna och kontrollera om fläkten
blockerar.
Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats.
Ta kontakt med kundservicen.
Ta kontakt med kundservicen.
Låt motorn svalna och kontrollera om fläkten
blockerar.
Kontrollera om det finns smuts i fläktområdet och
rengör vid behov. Ta kontakt med kundservicen,
om ingenting avvikande fastställts.
Rensa munstycket/sugröret.
se "Montering".
Töm uppsamlingssäcken.
Åtgärda uppsamlingssäckens anslutningsstuts.
Kontrollera om det finns smuts i fläktområdet och
rengör vid behov.
Rengör fläkten och fläkthjulet. Se "Service".
Rengör fläkten och fläkthjulet. Se "Service".
Koppla från trädgårdsredskapet och åtgärda
blockeringen (använd skyddshandskar).
Ta kontakt med kundservicen.
Kontrollera regelbundet uppsamlingskorgens tillstånd och
förslitning.
Kontrollera produkten och byt av säkerhetsskäl ut förslitna
och skadade delar.
Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
Kundtjänst och applikationsrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du också under:
www.bosch-pt.com
Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med
frågor om våra produkter och tillbehören till dem.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det
10‑siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Svensk | 81
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents