Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 231

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
ih zamijenite. Zaštitite priključni vod/
produžni kabel od topline, ulja i
oštrih rubova.
Kabel uvijek vodite otraga, dalje od
u
proizvoda.
Proizvod nikada ne rabite s
u
neispravnim zaštitnim napravama,
pokrovima ili bez sigurnosnih
naprava, npr. sabirne vreće.
Pobrinite se za to da su sve
u
isporučene ručke i zaštitne naprave
montirane prilikom rada proizvoda.
Nikada ne pokušavajte stavljati u
pogon nepotpuno montiran proizvod
ili proizvod s nedopuštenim
izmjenama.
Prilikom rada proizvoda uvijek
u
zauzmite siguran položaj tijela i
uvijek održavajte ravnotežu.
Budite svjesni svoje okoline i
u
spremni za moguće opasne trenutke
koje možda nećete čuti tijekom
puhanja/usisavanja lišća.
Izbjegavajte abnormalan položaj
u
tijela i uvijek održavajte ravnotežu.
Na kosim površinama uvijek vodite
u
računa o sigurnom hodanju.
Uvijek hodajte mirno, nikada se ne
u
krećite brzo.
Sve otvore za rashladni zrak čistite
u
od prljavštine.
Prljavštinu/lišće nikada ne otpuhujte
u
u smjeru ljudi koji se nalaze u blizini.
Ne nosite proizvod za kabel.
u
Preporučljivo je nošenje maske
u
protiv prašine.
Bosch Power Tools
Prije dodirivanja pričekajte da se svi
u
dijelovi proizvoda potpuno zaustave.
Nakon isključivanja proizvoda
ventilator se nastavlja rotirati i može
uzrokovati ozljede.
Ne obavljajte izmjene na
u
proizvodu. Nedopuštene izmjene
mogu umanjiti sigurnost vašeg
proizvoda i povećati buku i vibracije.
U načinu rada za usisavanje mogu se
u
usisati i drugi predmeti osim lišća i
vrtnih otpadaka predviđenih u
namjenskoj uporabi.
Ne usisavajte tvrde predmete kao što
su grane, krhotine stakla, metalni
dijelovi i kamenčići.
Oštećeni puhač ili oštećeno kućište
u
(strugotine, pukotine, urezi)
povećava opasnost od ozljeda zbog
odbačenih stranih tijela. Ako su
puhač ili kućište oštećeni, obratite se
servisnoj službi tvrtke Bosch.
U rijetkim slučajevima (npr. prilikom
u
duge uporabe u vrućim, suhim
uvjetima) ventilatorski vakuum može
stvoriti elektrostatički naboj koji
možete osjetiti prilikom kontakta s
proizvodom.
Izvucite mrežni utikač iz utičnice:
– uvijek kada se udaljavate od
proizvoda
– kada provjeravajte proizvod,
uklanjate blokadu ili radite na
njemu
– nakon sudara sa stranim tijelom.
Odmah provjerite postoje li
Hrvatski | 231
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents