Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 251

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Simbols
Nozīme
Lapu aizpūšanas režīms
Lapu uzsūkšanas režīms
Kustības virziens
Reakcijas virziens
Ieslēgšana
Izslēgšana
Atļauta darbība
Neatļauta darbība
Nēsājiet aizsargcimdus
Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tam ir
pievienota uzsūkšanas caurule.
Tehniskie dati
Lapu aizpūtējs / dārza
vakuumsūcējs
Izstrādājuma numurs
Nominālā patērējamā
jauda
Maks. gaisa plūsmas
ātrums
Maks. gaisa tilpuma
plūsma
Tilpuma samazinājums
sasmalcinot
Savācējsomas ietilpība
Svars (lapu aizpūšanas
režīmā)
Svars (lapu uzsūkšanas
režīmā)
Bosch Power Tools
Paredzētais pielietojums
Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai mājsaimniecībā un
noder uz zemes nokritušo lapu un citu dārza atkritumu,
piemēram, zāles atgriezumu savākšannai ap māju un dārzā.
Izstrādājumu nedrīkst izmantot dārza atkritumu
sasmalcināšanai.
Izstrādājuma izmantošana citā režīmā un citādā veidā, nekā
tas ir skaidri un nepārprotami norādīts, var būt bīstama.
Šāda neatļauta izstrādājuma izmantošana var radīt
savainojumus.
Attēlotās sastāvdaļas (attēls A)
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem grafiskajās
lappusēs sniegtajos izstrādājuma attēlos.
(1) Ieslēdzējs un gaisa plūsmas ātruma regulators
(2) Motora bloks
(3) Stiprinājuma skrūve aizsargpārsegam vai uzsūkšanas
(4) Aizsargpārsegs (lapu aizpūšanas režīmā)
(5) Rokturis uz uzsūkšanas caurules (lapu uzsūkšanas
(6) Skrūve roktura iestatīšanai
(7) Uzsūkšanas caurule (lapu uzsūkšanas režīmā)
(8) Āķi pārnešanas jostai
(9) Josta pārnešanai
(10) Savācējsoma (lapu uzsūkšanas režīmā)
(11) Taustiņš sprauslas vai savācējsomas atbrīvošanai
(12) Sprausla (lapu aizpūšanas režīmā)
(13) Cilpa pārnešanas jostai
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
45
kg
3,4
kg
4,7
caurulei
režīmā)
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Latviešu | 251
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents