Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 174

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
174 | Қазақ
Сақтандыру: Бақ электр
бұйымы іске қосылып
тұрғанда оған қауіп-қатерсіз
аралықта тұрыңыз.
Ротациялық ауа үрлегіші.
Құрал іске қосылып жұмыс
істеп тұрғанда
қолдарыңызбен, аяқтарыңызбен,
ұзын шаштарыңызбен немесе кең
киіміңізбен құрал саңылауларынан
ұзақ ұстап жүріңіз.
Электр бұйымы іске
қосылып тұрғанда
қолдарыңыз, аяқтарыңыз
немесе кең киімдеріңіздің оның
саңылауларына тиіп қалуына жол
бермеңіз.
Электр бұйымынан жан
жаққа ұшатын заттар
арқылы оның жанында
тұрған адамдардың
жарақаттанбауына назар
етіп әрекеттеніңіз. Басқа
адамдардың электр бұйымынан
жеткілікті ұзақтықта болғандарына
назар аударып жүріңіз.
Қорғау құлақшалары мен
қорғау көзәйнектерін киіп
жүріңіз.
Электр бұйымды жауын
жауып тұрғанда
қолданбаңыз немесе оны
жауын астында қалдырмаңыз.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Орнату, тазалау немесе
жөндеу жұмыстарын өткізу
алдында алдымен желі
кабелі оралып, кесіліп
немесе бұзылып қалғанда,
немесе электр бұйымды бақылаусыз
қалдырғаныңызда бақ электр
бұйымын өшіріп алып, желі ашасын
желі розеткасынан шығарып
қойыңыз.
Электр бұйымның
бөлшектерін ұстау алдынан
олардың толығымен әбден
тоқтатылып тұруына дейін күтіңіз.
Ауа үрлегіш электр бұйым
өшірілгеннен кейін әріғарай айнала
бере тұрып, жаралануға апара
алады.
Электр бұйымды тек қана
оның қолдану тәсілі үшін
белгіленген позициясында
қолданыңыз. Электр бұйым
ауа үрлегіш модусында кері
ұсталу үшін жарамды емес.
Басқару
Осы электр бұйымды ешқашан
u
балалар немесе осы
нұсқаулықтармен таныс болмаған
тұлғалар тарапынан қолдануын
рұқсат етпеңіз. Құрал қолданылып
жатқан елдегі ұлттық заңдар мен
ережелері арқылы қолданушы
жасының шектелуі мүмкін. Электр
бұйым іске қосылмай, қолданбай
тұрған уақытта оны балалар
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents