Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 233

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
ovlaštena radionica tvrtke Bosch.
Rabite samo odobrene produžne
kabele.
Rabite samo produžne kabele, kabele,
vodove i kabelske bubnjeve koji
udovoljavaju normi EN 61242/IEC
61242 ili IEC 60884-2-7 i tipa
H05VVV-F ili H05RN-F.
Ako za rad proizvoda želite rabiti
produžni kabel, potrebni su sljedeći
presjeci vodiča:
– Presjek vodiča 1,25 mm
2
1,5 mm
– Maksimalna duljina 30 m za
produžni kabel ili 60 m za kabelske
bubnjeve sa zaštitnom strujnom
sklopkom
Napomena: Ako se rabi produžni
kabel, u skladu sa sigurnosnim
propisima on mora imati zaštitni vodič
koji je preko utikača spojen sa
zaštitnim vodičem vaše električne
instalacije.
U slučaju sumnje obratite se
kvalificiranom električaru ili najbližem
servisnom centru tvrtke Bosch.
OPREZ: Nepropisni
produžni kabeli mogu biti
opasni. Produžni kabeli,
utikači i spojke moraju biti izvedeni
vodonepropusno i odobreni za
vanjski prostor.
Napomena za proizvode koji se ne
prodaju u Velikoj Britaniji:
POZOR: Radi vaše sigurnosti potrebno
je utikač priključen na proizvodu spojiti
s produžnim kabelom. Spojka
Bosch Power Tools
produžnog kabela mora biti zaštićena
od prskanja vode, izrađena od gume ili
presvučena gumom. Produžni kabel
potrebno je rabiti s vlačnim
rasterećenjem.
Simboli
Sljedeći simboli važni su za čitanje i razumijevanje priručnika
za uporabu. Zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno
tumačenje simbola pomoći će vam da bolje i sigurnije rabite
proizvod.
Simbol
2
ili
Namjenska uporaba
Proizvod je namijenjen za kućansku uporabu, za otpuhivanje
i prikupljanje lišća i vrtnih otpadaka na blizini tla kao što su
npr. odrezana trava na području oko kuće i vrta.
Proizvod nije dopušteno rabiti kao sjeckalicu.
Uporaba proizvoda ne neki drugi naćin od onog koji je izričito
dopušten može biti opasna. U slučaju namjenske uporabe
možete se ozlijediti.
Hrvatski | 233
Značenje
Način rada za otpuhivanje lišća
Način rada za usisavanje lišća
Smjer kretanja
Smjer reakcije
Uključivanje
Isključivanje
Dopuštena radnja
Zabranjena radnja
Nosite zaštitne rukavice
Rabite proizvod samo s montiranom
usisnom cijevi.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents