Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 192

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
192 | Română
Nu suflaţi materiale fierbinţi, inflamabile sau explozibile.
Produsul este adecvat numai pentru aspirarea frunzelor şi
deşeurilor din grădină.
Înainte de utilizarea produsului, verificaţi zona cu privire la
existenţa animalelor mici şi a obiectelor dure.
Nu aspiraţi lichide, pungi din plastic, cutii de conserve,
conuri de brad, crengi cu un diametru mai mare de 5 mm,
cârpe, şerveţele umede şi cârlige de rufe.
Detectarea defecţiunilor
Simptom
Cauză posibilă
Produsul nu
Componentele nu sunt montate corect, s-a activat
funcționează
blocajul de siguranță
Nu există tensiune de alimentare
Priza de curent este defectă
Cablu prelungitor defect
Siguranţa a întrerupt circuitul
S-a activat protecţia motorului
Produsul funcţionează
Cablu prelungitor defect
cu întreruperi
Cablajul intern al produsului este defect
Întrerupătorul pornit/oprit defect
S-a activat protecţia motorului
Vibraţii/zgomote
Prodususl este defect sau blocat
puternice
Produsul nu suflă/
Duza/tubul de aspirare blocat
aspiră
Duza/tubul de aspirare
Montare greşită
nu poate fi montat
Intensitatea de
Sacul de colectare este plin
aspirare scade
Ştuţul de racordare al sacului de colectare este
blocat
Suflanta/roata ventilatorului blocată din cauza
murdăriei.
Zgomot de șuierat în
Suflanta/roata ventilatorului blocată din cauza
tubul de aspirare
murdăriei.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Motorul porneşte numai dacă sunt montate corect
următoarele piese:
– în modul de aspirare a frunzelor, tubul de aspirare și
sacul de colectare
– în modul de suflare a frunzelor, duza și capacul de
protecție
Remediere
vezi "Montare". Verificați dacătubul de aspirare și
capacul de protecție (modul de suflare a
frunzelor) sau tubul de aspirare și sacul de
colectare (modul de aspirare a frunzelor) sunt
montate complet, se aud clicuri.
Verificaţi şi conectaţi.
Folosiţi altă priză.
Verificaţi şi înlocuiţi cablul, în cazul în care acesta
este deteriorat.
Înlocuiţi siguranţa.
Lăsaţi motorul să se răcească şi verificaţi dacă
suflanta nu este blocată.
Verificaţi şi înlocuiţi cablul, în cazul în care acesta
este deteriorat.
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzare.
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzare.
Lăsaţi motorul să se răcească şi verificaţi dacă
suflanta nu este blocată.
Verificați dacă zona de circulație a aerului nu este
murdară iar dacă este necesar, curățați-o.
Adresați-vă centrului de asistență post-vânzare
dacă după aceste manevre nu se observă nicio
diferență.
Desfundaţi duza/tubul de aspirare.
vezi "Montare".
Goliţi sacul de colectare.
Desfundaţi ştuţul de racordare al sacului de
colectare. Verificați dacă zona de circulație a
aerului nu este murdară iar dacă este necesar,
curățați-o.
Curățați suflanta și roata ventilatorului. Vezi
"Întreținere".
Curățați suflanta și roata ventilatorului. Vezi
"Întreținere".
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents