Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 112

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
112 | Türkçe
– Hatalı akım koruma şalterli uzatma
kablosu için maksimum uzunluk
30 m ve kablo makarası için
maksimum uzunluk 60 m'dir
Not: Bir uzatma kablosu kullanılırken,
bu kablo güvenlik talimatında
belirtildiği gibi fiş üzerinden elektrik
sisteminize bağlı bir koruyucu iletkene
sahip olmalıdır.
Emin olmadığınız durumlarda eğitimli
bir elektrik teknisyenine veya en
yakınınızdaki Bosch servis temsilcisine
danışın.
DİKKAT: Usulüne uygun
olmayan uzatma kabloları
tehlikeli olabilir. Uzatma
kablosu, fiş ve kuplaj su sızdırmaz ve
açık havada kullanılmaya müsaadeli
olmalıdır.
Büyük Britanya'da satılmayan ürünler
için not:
DİKKAT: Güvenliğiniz için ürününüze
monte edilmiş olan fişin uzatma
kablosuna bağlanması gereklidir.
Uzatma kablosunun kuplajı püskürme
suyuna karşı korunmalı olmalı,
kauçuktan yapılma veya kauçuk ile
kaplanmış olmalıdır. Uzatma kablosu
bir gerginlik giderme tertibatı ile
kullanılmalıdır.
Semboller
Aşağıdaki semboller kullanım kılavuzunun okunması ve
anlaşılmasında önem taşır. Sembolleri ve anlamlarını
hafızanıza iyice yerleştirin. Sembolleri doğru olarak
yorumlamanız size ürünü daha iyi ve daha güvenli kullanma
olanağı sağlar.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Sembol
Anlamı
Yaprak üfleme modu
Yaprak emme modu
Hareket yönü
Reaksiyon yönü
Açma
Kapama
Müsaade edilen davranış
Yasak işlem
Koruyucu eldiven kullanın
Ürün sadece emme borusu takılı
durumda kullanın.
Usulüne uygun kullanım
Bu ürün, ev ve bahçe alanındaki yaprakların ve örneğin çim
kesikleri gibi bahçe atıklarının üflenerek bir araya getirilmesi
ve toplanması için tasarlanmıştır.
Bu ürün ağaç dalı öğütme makinesi olarak kullanılamaz.
Ürünlerin kendileri için kesin olarak belirtilen yöntem ve
işlerin dışında kullanılması tehlikeli olabilir. Aleti usulüne
aykırı biçimde kullandığınızda yarlanabilirsiniz.
Şekli gösterilen elemanlar (Bakınız:
Resim A)
Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki
ürün resminin üstündeki numaralarla aynıdır.
(1) Hava akım hızı regülasyonlu açma/kapama şalteri
(2) Motor ünitesi
(3) Koruyucu kapak veya emme borusu için sabitleme
vidası
(4) Koruyucu kapak (yaprak üfleme modu)
(5) Emme borusundaki tutamak (yaprak emme modu)
(6) Tutamak ayarı vidası
(7) Emme borusu (yaprak emme modu)
(8) Taşıma kemeri kancası
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents