Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
ATENŢIE
 Porniţi aparatul doar dacă re-
zervorul de apă curată şi re-
zervorul de apă uzată sunt
montate.
 Nu aspiraţi cu aparatul obiec-
te ascuţite sau de dimensiuni
mari (de ex. cioburi, pietrice-
le, piese de jucării).
 Nu introduceţi în rezervorul
de apă curată acid acetic, de-
tartrant, uleiuri esenţiale sau
produse similare. De aseme-
nea, fiţi atenţi ca aceste pro-
duse să nu fie aspirate.
 Fantele de aerisire ale apara-
tului nu trebuie să fie blocate.
 Utilizaţi acest aparat doar pe
podele dure cu acoperire re-
zistentă la apă (de ex. par-
chet lăcuit, faianţă smălţuită,
linoleum).
 Nu folosiţi aparatul la curăţa-
rea covoarelor sau a moche-
telor.
 Nu treceţi aparatul peste gri-
lele de pardoseală de la încăl-
zirea prin convector. Jetul de
apă nu poate fi aspirat de
aparat atunci când acesta
este trecut peste grile.
 La pauzele mai lungi de lucru
şi după utilizare opriţi apara-
tul de la comutatorul principal
/ comutatorul aparatului şi
scoateţi ştecherul din priză.
 Nu puneţi aparatul în funcţiu-
ne sub temperaturi de 0 °C.
 Feriţi aparatul de ploaie. Nu îl
depozitaţi în spaţii deschise.
Descrierea aparatului
 Pentru imagini vezi pagina interi-
oară!
1
Întrerupător pornit/oprit
2
Mâner
3
Suport pentru cablu
4
Cablu de alimentare
5
Clip cablu
6
Mâner pentru transport
7
Capac rezervor de apă uzată/separator
8
Rezervor pentru apă uzată
9
Locaş de apucare cilindru de curăţare
10
Cilindri de curăţare
11
Capac cap de aspirare
12
Închizătoare cap de aspirare
13
Rezervor de apă curată
14
Mâner rezervor de apă curată
15
Poziţie de curăţare/de depozitare
16
Cartuş de filtru
17
Detergent
 Pentru imagini vezi pagina interi-
oară!
Figură
 Introduceţi bara mânerului în aparatul de bază
până la opritor, până când se aude că se fixează cu
un clic.
Bara mânerului trebuie să stea fix în aparat.
Punerea în funcţiune
Umplerea rezervorului de apă proaspătă
Figură
 Pentru stabilitate, aşezaţi aparatul în staţia de cu-
răţare.
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă curată din aparat, prin-
zând de mâner.
Figură
 Deschideţi capacul rezervorului.
 Umpleţi rezervorul de apă curată cu apă de la robi-
net rece sau caldă.
 După caz, în rezervorul cu apă curată se pot adău-
ga soluţii de curăţare sau de îngrijire KÄRCHER.*
Vezi capitolul „Produse pentru curăţenie şi întreţi-
nere".
 La umplere, marcajul „MAX" nu trebuie depăşit.
 Închideţi capacul rezervorului.
Figură
 Introduceţi rezervorul de apă proaspătă în aparat.
 Rezervorul de apă curată trebuie să stea fix în apa-
rat.
ATENŢIE
* Respectaţi recomandările privind dozarea soluţiilor de
curăţare sau îngrijire.
– 8
RO
RM 536
Montare
153

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: