Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Температура 0 °C-ден
төмен болғанда бұйымды
қолданбаңыз.
 Бұйымды жаңбырдан
сақтаңыз. Далада ашық
аспан астында сақтауға
болмайды.
Бұйым сипаттамасы
 Суреттер бүктемелі бетте
қараңыз!
1
Қосқыш/ажыратқыш
2
Ұстау тұтқасы
3
Кабель ұстағышы
4
Желілік кабелі
5
Кабель қысқышы
6
Тасымалдау тұтқасы
7
Кір су багының қақпағы / айырғыш
8
Кір су багы
9
Тазалағыш білікшенің тұтқышы
10
Тазалағыш білікшелер
11
Сорғыш бастиектің қақпағы
12
Сорғыш бастиектің құлпы
13
Таза су багы
14
Таза су багының тұтқасы
15
Тазалау / тұрақ станциясы
16
Сүзгіш элемент
17
Тазалағыш зат
Орнату
 Суреттер бүктемелі бетте
қараңыз!
Сурет
 Тұтқа жиегін негізгі бұйымға шерту дыбысымен
тірелгенше енгізіңіз.
Тұтқа жиегі бұйымға берік орнатылуы керек.
Бұйымды іске қосу
Таза су багын толтыру
Сурет
 Тік күйде тұрғанын қамтамасыз ету үшін,
бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.
Сурет
 Таза су багын тұтқасынан ұстап бұйымнан
шығарыңыз.
Сурет
 Бак құлпын ашыңыз.
 Таза су багын суық немесе жылырақ құбыр
суымен толтырыңыз.
 Қажет болса, KÄRCHER тазалағыш заттарын
немесе күтімге арналған құралдарын таза су
багына құюға болады.*
"Тазалағыш жəне күтімге арналған заттар"
тарауын қараңыз.
RM 536
KK
 Толтырған кезде "MAX" белгісінен асыруға
болмайды.
 Бак құлпын жауып қойыңыз.
Сурет
 Таза су багын бұйым ішіне салып қойыңыз.
 Таза су багы бұйымға берік орнатылуы керек.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
*Тазалағыш заттарды немесе күтімге арналған
құралдарды мөлшерлеу бойынша ұсыныстарды
орындаңыз.
Пайдалану
Қолдану бойынша жалпы
нұсқаулар
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Сурет
Бұйым тек кір мен сұйықтықтарды (макс. 250 мл)
кетіруге арналған.
Сурет
Жұмысты бастамас бұрын, жарықшақтар,
шақпақтас, бұрандалар немесе ойыншық бөліктері
сияқты заттарды еденнен кетіріңіз.
Бұйымды іске қоспас бұрын, еденнің елеусіз жерінде
су тұрақтылығын тексеріп көріңіз. Өңделмеген
тозды едендер сияқты суға төзімді төсемдерді
тазаламаңыз (ылғал еденге еніп, оған зақым
келтіруі мүмкін).
Назарыңызда болсын
Желілік кабельге сүріну жағдайларын болдырмау
үшін, тұтқаны бір қолыңызда, ал желілік кабельді
басқа қолыңызда ұстаңыз.
Сурет
Таза жуылған еденде аяқ іздерін қалдырмау үшін,
есікке қарай кері бағытпен жұмыс істеңіз.
 Бұйымды тұтқасынан шамамен 60 градустық
бұрышпен ұстап тұрыңыз.
 Еденді тазалау əрекеті бұйымды шаң сорумен
бірдей жылдамдықпен алға-артқа жылжыту
арқылы орындалады.
 Қатты кірленген жерлерде бұйымды еден
бойынша баяу сырғытыңыз.
 Жеткізілетін жиынтыққа сұр жəне сары түсті
білікшелер жұбы кіреді: Білікшелер жұбының
функциялары бірдей, алайда олардың əртүрлі
мақсатта қолданылуы мүмкін (мысалы, түрлі-
түсті білікшелер асүйге жəне ваннаға
қолданылады).
Жұмысты бастау
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Бұйым іске қосылған соң, тазалағыш білікшелер
бірден айнала бастайды. Бұйымның өзінен-өзі
жылжып қалуына жол бермеу үшін, тұтқаны берік
ұстап тұру керек.
Таза су багы сумен толтырылғанына, ал кір су
багы бұйымға орнатылып тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Сурет
 Электр ашасын электр розеткасына салыңыз.
Сурет
 Мөлшерлеме стақан арқылы білікшелерді
жылдам сулау үшін тазалау жүйесіне 50 мл таза
су құйыңыз.
 Бұйымды іске қосып, станцияны 5 секунд ішінде
жұмыс істетіңіз.
Осылайша бұйым жылдам тазалауды мүмкін
ету үшін оңтайлы ылғалдылыққа ие болады.
– 9
227

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: