Download  Print this page

Advertisement

Etterfylle rengjøringsvæske
OBS
Tøm bruktvanntanken før du fyller renvanntanken. Der-
med hindres at bruktvanntanken renner over.
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
Figur
 Ta ut renvanntanken fra enheten i håndtaket.
Figur
 Åpne tanklokket.
 Fyll renvanntanken med kaldt eller lunkent vann fra
springen.
 Tilsett rengjørings- eller pleiemiddel etter behov.
 Merket "MAX" må ikke overskrides under fylling.
 Lukk tanklokket.
Figur
 Sett rentvannstanken i apparatet.
Renvanntanken må sitte godt fast i enheten.
Tømming av spillvannsbeholderen
OBS
Vannstanden må kontrolleres regelmessig for at brukt-
vanntanken ikke skal renne over. "MAX"-merket må
ikke overskrides.
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
Figur
 Hold bruktvanntanken i den nedre gripelisten mens
du trykker den øvre gripelisten nedover med tom-
melen.
Figur
 Ta ut bruktvanntanken.
Figur
 Ta av lokket på bruktvanntanken.
 Tøm bruktvannstanken.
 Rengjør lokket/avskilleren og bruktvanntanken
med vann fra springen etter behov.
 Sett på lokket på bruktvanntanken.
Lokket må sitte godt fast på bruktvanntanken.
Figur
 Sett bruktvannstanken i apparatet.
Bruktvanntanken må sitte godt fast i enheten.
Opphold i arbeidet
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
OBS
For å sikre stabiliteten på enheten i pauser, må enheten
alltid settes i rengjørings- eller parkeringsposisjon. Util-
strekkelig stabilitet kan få enheten til å velte, og det kan
lekke ut væsker som kan skade gulvet.
74
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
Figur
OBS
Etter avsluttet arbeid utføres rengjøring av enheten ved
spyling.
Se kapittel "Rengjøring av enheten ved spyling".
Figur
 Tøm enheten fullstendig.
Figur
til
Figur
 Tøm bruktvannstanken.
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
 Hvis det fortsatt er vann i renvanntanken eller ren-
gjøringsstasjonen, må vannet tømmes ut.
Figur
 Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
Figur
 Vikle strømledningen rundt kabelkrokene.
 Fest strømledningen med et kabelklips.
Oppbevaring av apparatet
OBS
For å unngå luktdannelse må ferskvannstanken og spill-
vannstanken tømmes fullstendig forut for oppbevaring
av apparatet.
Figur
 Bær enheten i bærehåndtaket til oppbevaringsstedet.
Figur
 Plasser enheten i rengjøringsstasjonen for å sikre
stabiliteten.
 Oppbevar støvsugeren i et tørt tom.
Pleie og vedlikehold
Rengjøring av enheten ved spyling
OBS
Etter avsluttet arbeid bør enheten alltid spyles med ren-
gjøringsstasjonen og rent vann. Med denne operasjo-
nen blir enheten optimalt rengjort, og det unngås at
smuss og bakterier samler seg eller det oppstår ubeha-
gelig lukt i enheten.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
 Fyll vanntanken for friskt vann med litt kaldt eller
lunkent springvann for å skylle vekk alle rester av
rengjøringsmidler fra sugekanalene og slissene i
sugehodet.
 Sett rentvannstanken i apparatet.
Figur
 Ta ut bruktvanntanken og tøm den.
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
 Fyll målebegeret med 200 ml vann.
 Fyll vannet i rengjøringsstasjonen.
 Ved behov kan egnede KÄRCHER-rengjørings-
midler tilsettes for spyleoperasjonen.
 Trykk på bryteren for å slå på (på/av).
 La enheten kjøre i 30–60 sekunder inntil vannet er
fullstendig absorbert fra rengjøringsstasjonen.
Spylingen er nå fullført.
– 9
NO
Slå maskinen av

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: