Download  Print this page

Advertisement

Επίπεδα ασφαλείας
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδείξεις για άμεσα επαπει-
λούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπο-
ρεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό
ή θανάσιμο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδείξεις για μια δυνητικά επι-
κίνδυνη κατάσταση, η οποία
μπορεί να έχει ως συνέπεια σο-
βαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία
μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια δυνητικά επι-
κίνδυνη κατάσταση, η οποία
μπορεί να έχει ως συνέπεια υλι-
κές ζημίες.
Ηλεκτρικά εξαρτήματα
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
 Μην χρησιμοποιείτε τη συ-
σκευή σε πισίνες που περιέ-
χουν νερό.
 Πριν από τη χρήση ελέγξτε
εάν η συσκευή και τα εξαρτή-
ματά της είναι σε καλή κατά-
σταση. Σε περίπτωση που
δεν βρίσκονται σε άψογη κα-
τάσταση, δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν.
 Αναθέστε αμέσως στην εξου-
σιοδοτημένη υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πελατών/εξειδι-
κευμένο ηλεκτρολόγο την αλ-
λαγή του χαλασμένου αγω-
γού σύνδεσης στο δίκτυο.
 Μην αγγίζετε ποτέ το ρευμα-
τολήπτη και την πρίζα με
υγρά χέρια.
 Πριν από την εκτέλεση εργα-
σιών περιποίησης και συντή-
ρησης απενεργοποιήστε το
μηχάνημα και αποσυνδέστε
το ρευματολήπτη από την
πρίζα.
 Εργασίες επισκευής στη συ-
σκευή επιτρέπεται να εκτε-
λούνται μόνον από την εξου-
σιοδοτημένη υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πελατών.
 Η σύνδεση καλωδίου δικτύου/
καλωδίου προέκτασης δεν
επιτρέπεται να βρίσκεται μέσα
σε νερό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 Η συσκευή πρέπει να συνδε-
θεί μόνο σε μια ηλεκτρική σύν-
δεση που έχει εγκατασταθεί
από ειδικό ηλεκτρολόγο-εγκα-
ταστάτη κατά το πρότυπο IEC
60364.
 Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε
εναλλασσόμενο ρεύμα. Η
τάση πρέπει να είναι σύμφω-
νη με τα στοιχεία στην πινακί-
δα τύπου της συσκευής.
 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή
σε χώρους με υγρασία, π.χ.
στο λουτρό, μόνο σε πρίζες με
προεγκατεστημένο προστα-
τευτικό διακόπτη FI.
 Χρησιμοποιήστε αποκλειστι-
κά ένα αδιάβροχο ηλεκτρικό
καλώδιο προέκτασης με ελά-
χιστη διατομή 3x1 mm².
– 6
EL
93

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: