Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Опис пристрою
 Зображення див. на розвороті!
1
Перемикач ВМИК / ВИМК
2
Ручка
3
Тримач кабелю
4
Мережний кабель
5
Затискач для кабелю
6
Ручка
7
Кришка резервуара для брудної води/відділь-
ник
8
Резервуар брудної води
9
Захватний паз щітки
10
Щітки
11
Кожух всмоктувальної голівки
12
Фіксатор всмоктувальної голівки
13
Резервуар чистої води
14
Ручка для резервуара для чистої води
15
Станція очищення/паркування
16
Фільтрувальна вставка
17
Засіб для чищення
 Зображення див. на розвороті!
Рисунок
 До упора вставити ручку у базовий пристрій до
клацання.
Ручка повинна міцно триматися у пристрої.
Введення в експлуатацію
Заповнити резервуар для чистої води
Рисунок
 Для стійкості поставити пристрій у станцію очи-
щення.
Рисунок
 Витягнути резервуар для чистої води з при-
строю за ручку.
Рисунок
 Відкрити кришку бака.
 Резервуар для чистої води заповнити холодною
або помірно теплою водопровідною водою.
 За потреби в резервуар для чистої води можна
залити миючий засіб або засіб для догляду
KÄRCHER.*
Див. главу «Миючі засоби і засоби для догля-
ду».
 Під час заповнення рівень води не повинен пе-
ревищувати позначку «MAX».
 Закрийте кришку бака.
Рисунок
 Вставити резервуар для чистої води в апарат.
 Резервуар для чистої води повинен бути міцно
розташований у пристрої.
УВАГА
*Дотримуватись рекомендації щодо дозування ми-
ючого засобу або засобу для догляду.
218
RM 536
Установка
Загальні вказівки щодо
УВАГА
Рисунок
Пристрій призначений лише для збирання бруду і
рідини (макс. 250 мл).
Рисунок
До початку робіт зібрати з підлоги такі предмети
(за наявності), як осколки скла, галька, гвинти або
деталі іграшок.
Перед використанням пристрою протестувати
підлогове покриття на водостійкість у непоміт-
ному місці. Не використовувати для чищення гігро-
скопічних покриттів, таких як необроблені коркові
підлоги (можливість просочення вологи і пошкод-
ження покриття).
Вказівки
Щоб не спіткнутися об мережевий кабель, ручку при-
строю тримати в одній руці, мережевий кабель – в ін-
шій.
Рисунок
Щоб на щойно вимитій підлозі не залишати слідів,
роботу виконувати заднім ходом у напрямку до две-
рей.
 Тримати пристрій за ручку під кутом прибл. 60
градусів.
 Очищення підлоги здійснюється шляхом пере-
сування пристрою уперед-назад зі швидкістю,
як у разі використання пилососа.
 У разі сильних забруднень пристрій пересувати
підлогою повільно.
 До комплекту поставки входять дві пари валиків
сірого та жовтого кольору: Обидві пари валиків
виконують однакову функцію, але можуть засто-
совуватись для різних зон використання (кольо-
рове маркування, наприклад, для кухні та ван-
ної кімнати).
Приступити до роботи
УВАГА
Під час увімкнення пристрою щітки починають
обертатись. Слід тримати пристрій за ручку,
щоб він не почав самостійно пересуватись.
Упевнитись, що резервуар для чистої води запов-
нений водою, а резервуар для брудної води встав-
лений у пристрій.
Рисунок
 Вставте мережний штекер у штепсельну розет-
ку приладу.
Рисунок
 Для швидкого змочування циліндричних щіток
залити в станцію очищення 50 мл чистої води за
допомогою мірного стакана.
 Увімкнути пристрій та у станції запустити на 5
секунд.
У цьому разі пристрій буде оптимально зволо-
жений для забезпечення швидкого очищення.
Рисунок
 Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-
ремикач пристрою Увімк./Вимк.
Рисунок
 За ручку для перенесення підняти пристрій із
станції очищення і поставити на підлогу.
 Тримати пристрій за ручку.
– 9
UK
Експлуатація
обслуговування

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: