Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Pustite da uređaj radi 30 - 60 sekundi sve dok se
voda potpuno ne usiše iz stanice za čišćenje.
Sada je postupak ispiranja gotovo.
Napomena
Što je uređaj dulje uključen, to u valjcima za čišćenje
ostaje manje zaostale vlage.
 Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu
sklopku.
 Ako u spremniku svježe vode još ima vode, spre-
mnik izvadite i ispraznite.
Slika
 Ispraznite spremnik prljave vode.
Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prljave vode".
 Ako u stanici za čišćenje još ima vode, ispraznite
je.
Slika
 Izvucite utikač iz utičnice.
Slika
 Mrežni kabel namotajte na kuke za kabel.
 Mrežni kabel učvrstite kabelskom kopčom.
Čišćenje valjaka
PAŽNJA
Prije nego što se uređaj odloži na pod radi vađenja va-
ljaka, valja isprazniti spremnik svježe vode i spremnik
prljave vode. Tako se izbjegava da tijekom ležanja na
podu iz spremnika cure tekućine.
Napomena
U slučaju snažne nečistoće valjci za čišćenje mogu se
zasebno čistiti.
Slika
 Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu
sklopku.
 Ako u spremniku svježe vode još ima vode, spre-
mnik izvadite i ispraznite.
Slika
 Izvucite utikač iz utičnice.
 Ispraznite spremnik svježe vode.
Slika
 Ispraznite spremnik prljave vode.
Slika
 Valjke za čišćenje odvrnite na udubljenju za drža-
nje.
 Valjke za čišćenje očistite pod mlazom vode.
ili
 Valjke za čišćenje perite u perilici rublja na do
60 °C.
PAŽNJA
Tijekom pranja u perilici rublja nemojte upotrebljavati
omekšivač. Tako se mikrovlakna neće oštetiti, a valjci
za čišćenje zadržat će svoj visok učinak čišćenja.
Valjci za čišćenje nisu prikladni za sušilicu.
 Valjke nakon čišćenja pustite da se osuše na zra-
ku.
Slika
 Valjke za čišćenje do kraja navrnite na držač valja-
ka.
 Pazite na oznake bojom s unutarnje strane valjaka
i na držaču valjaka na uređaju (npr. plavo na pla-
vo).
 Nakon ugradnje provjerite čvrst dosjed valjaka za
čišćenje.
Čišćenje usisne glave
PAŽNJA
U slučaju snažne nečistoće ili ako dijelovi (npr. kame-
nje, krhotine) dospiju u usisnu glavu, valja je očistiti. Ti
dijelovi tijekom rada uzrokuju zvukove klepetanja ili za-
čepljuju usisne kabele te smanjuju učinak usisavanja.
Slika
 Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu
sklopku.
Slika
 Izvucite utikač iz utičnice.
Slika
 Uklonite valjke za čišćenje.
Vidi poglavlje „Čišćenje valjaka".
Slika
 Pritisnite blokadu usisne glave.
 Uklonite poklopac usisne glave.
 Poklopac usisne glave očistite pod mlazom vode.
 Usisne kabele i otvore poklopca usisne glave po
potrebi oslobodite od nataloženih čestica.
 Usisnu glavu uređaja očistite vlažnom krpom.
 Poklopac usisne glave učvrstite na usisnu glavu.
Slika
 Valjke za čišćenje do kraja navrnite na držač valja-
ka.
Vidi poglavlje „Čišćenje valjaka".
Čišćenje spremnika prljave vode
PAŽNJA
Kako se separator ne bi mogao začepiti prašinom niti pr-
ljavštinom ili kako se u spremniku ne bi mogla nataložiti pr-
ljavština, valja redovito čistiti spremnik prljave vode.
Slika
 Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu
sklopku.
Slika
 Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.
Slika
do
Slika
 Spremnik prljave vode izvadite iz uređaja.
Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prljave vode".
 Poklopac/separator i spremnik prljave vode očistite
vodovodnom vodom.
 Spremnik prljave vode može se prati i u perilici po-
suđa.
Slika
 Nakon čišćenja spremnik prljave vode s poklopcem
ponovno postavite u uređaj.
Sredstva za čišćenje i njegu
PAŽNJA
Uporaba neprikladnih sredstava za čišćenje i njegu
može oštetiti uređaj i uzrokovati gubitak jamstva.
Napomena
Za čišćenje poda po potrebi upotrebljavajte sredstva za
čišćenje ili njegu proizvođača KÄRCHER.
 Pri doziranju sredstava za čišćenje i njegu pazite
na proizvođačeve podatke o količini.
 Kako biste izbjegli stvaranje pjene, spremnik svje-
že vode prvo napunite vodom, a zatim sredstvom
za čišćenje ili njegu.
 Kako se ne bi prekoračila razina napunjenosti
„MAX" u spremniku svježe vode, pri punjenju vode
ostavite mjesta i za količinu sredstva za čišćenje ili
njegu.
– 10
HR
171

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: