Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Uređaj ostavlja linije po podu
Sredstva za čišćenje ili negu nisu pogodna za uređaj ili
su pogrešno dozirana.
 Koristiti sredstva za čišćenje i negu koja je
preporučio proizvođač.
Vidi poglavlje "Sredstva za čišćenje i negu".
 Obratiti pažnju na podatke proizvođača o
doziranju.
Prvo kvašenje valjaka nije primenjeno ili je kratko
primenjeno tako da valjci nisu u potpunosti nakvašeni
(valjke stoga očistiti samo delimično).
Slika
 Valjke u potpunosti nakvasiti.
Skidanje rukohvata sa osnovnog uređaja
PAŽNJA
Nakon montaže rukohvat više ne skidati sa osnovnog
uređaja.
Rukohvat se sme skidati sa osnovnog uređaja samo
kada se uređaj dostavlja u servisne svrhe.
Slika
Pogledajte sliku na kraju uputstva za rad
 Odvijač gurnuti pod uglom od 90 stepeni u mali
otvor na zadnjoj strani rukohvata i skinuti rukohvat.
PAŽNJA
Obratiti pažnju da ne dođe do oštećenja spojnog kabla
između osnovnog uređaja i rukohvata.
Tehnički podaci
Strujni priključak
Napon
Stepen zaštite
Klasa zaštite
Podaci o snazi
Prijemna snaga
Broj obrtaja valjka u minuti
Količina punjenja
Rezervoar za svežu vodu
Stanica za čišćenje
Dimenzije
Dužina kabla
Težina (bez tečnosti za čišćenje)
Dužina
Širina
Visina
Zadržavamo pravo na tehničke promene!
– 12
SR
220-240 V
1~50-60 Hz
IPX4
II
460 W
500 o./min
400 ml
200 ml
7,0 m
5,0 kg
320 mm
270 mm
1220 mm
181

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: