Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Мазмұны
Жалпы нұсқаулар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK
Қауіпсіздік нұсқаулары. . . . . . . . . . . . . . . . . KK
Бұйым сипаттамасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK
Орнату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK
Бұйымды іске қосу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK
Пайдалану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK
Күту мен техникалық тексеру жұмыстары . KK
Кедергілер болғанда көмек алу . . . . . . . . . KK
Техникалық мағлұматтар. . . . . . . . . . . . . . . KK
Жалпы нұсқаулар
Бұйымыңызды алғаш рет қолдану
алдында осы түпнұсқа пайдалану
бойынша нұсқаулықты мұқият оқып
шығыңыз, нұсқауларды орындап,
кейін пайдалану үшін немесе осы бұйымды кейін
пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.
Бұйымды мақсатына сəйкес қолдану
Еден тазалағышын тек үй шаруашылығындағы
қатты еденді тазалау үшін жəне тек суға төзімді
едендерде ғана қолданыңыз.
Суға сезімтал төсемелерді, мысалы, тозды
едендерді тазаламаңыз (ылғал еденге сіңіп, оны
зақымдауы мүмкін).
Құрылғы ПВХ, линолеум, кафель, тас, майланған
жəне жуылған паркетті, ламинатты жəне барлық
суға сезімтал еден төсемдерін тазалауға арналған.
Қоршаған ортаны қорғау
Қаптау материалдары екінші өңдеуге
жарамды. Қаптаманы үй қоқысына
лақтырмауыңызды сұраймыз, оларды екінші
өңдеу үшін бөлек қойыңыз.
Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы,
екінші өңдеуге жарамды материалдар бар.
Сондықтан қолданылған жəне ескі
бұйымдарды арнайы іріктеп жинау жүйелері
арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз лазым.
Электрлік жəне электрондық бұйымдардың
құрамында қате қолдану немесе қате кəдеге жарату
нəтижесінде адам денсаулығына жəне қоршаған
ортаға қауіп төндіруі ықтимал бөлшектер жиі
кездеседі. Алайда аталған бөлшектер бұйымды
тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы
таңбамен белгіленген бұйымдарды үй
қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.
Құрамындағы заттар туралы анықтамалар
(REACH)
Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы
мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет
беттерімізде оқи аласыз:
www.kaercher.com/REACH
Қаптама ішіндеге бөлшектер
Сіздің бұйымыңыздың жеткізілу көлемі қорапшада
бейнеленген. Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша
ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық жəне
бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз.
Егер кейбір жабдықтар жоқ болса немесе
тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты
сатқан фирманы хабардар етіңіз.
Қосалқы бөлшектер
Тек түпнұсқа керек-жарақтар мен түпнұсқа қосалқы
5
бөлшектерді қолданыңыз, себебі олар бұйымның
6
қауіпсіз жəне ақаусыз жұмысына кепілдік береді.
9
Керек-жарақтар мен қосалқы құралдар туралы
9
ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында
9
қолжетімді.
9
11
Бұйымдарымыз үшін əр елде жауапты өтім
12
серіктестеріміз тарапынан шығарылатын кепілдеме
13
шарттары күште болады. Егер материалдардың
ақаулығы немесе дайындау барысындағы
қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды
кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі
ішінде наразылықтарыңыз болса, аспапты сатқан
сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті
сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін
көрсетіп, хабарласыңыз.
(Мекенжайы артқы жағында берілген)
Бұйымдағы символдар мен белгілер
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Тазалау жұмыстарының барысында кір
су багының "MAX" белгісінен асыруға
болмайды.
Келесі ұсыныстарды орындаңыз:
1.
Алдымен кір су багын босатыңыз.
2.
Содан кейін таза су багын толтырыңыз.
– 5
KK
Кепілдеме
223

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: