Download  Print this page

Advertisement

 Rengjør sugeslangene med en stump gjenstand
og/eller under rennende vann.
Enheten absorberer ikke smuss
Vanntanken er tom for vann.
 Etterfylle vann
Rentvannstanken sitter ikke korrekt i apparatet.
 Sett inn renvanntanken slik at den sitter på plass i
enheten.
Rengjøringsvalser mangler eller er ikke riktig satt inn.
Figur
 Sett inn rengjøringsvalsene eller skru dem inn til
anslaget i valsholderen.
Rengjøringsvalsene er skitne eller slitt
 Rengjør rengjøringsvalsene.
eller
 Skift ut rengjøringsvalsene.
Valsene roterer ikke
Valsene blokkeres.
Figur
 Ta ut valsene og sjekk om nettkabelen eller en
gjenstand har klemt seg fast i valsene.
Høylydt klapring ved påslåing
Valsene er for tørre.
 Fukt valsene, ev. fukt maskinen med 200 ml vann i
parkeringsstasjonen.
Klaprende lyd i sugehodet
Deler (f.eks. steiner eller splinter) i sugehodet.
Figur
 Ta av sugehodedekselet og rengjør sugehodet.
Se kapittel "Rengjøre sugehodet".
Sugeeffekt er dårlig
Sugekanaler og spor i sugehodet er tilstoppet.
Figur
 Ta av sugehodedekselet og rengjør sugehodet.
Se kapittel "Rengjøre sugehodet".
Enheten mister bruktvann
Bruktvanntanken er overfylt.
Figur
til
Figur
 Tøm bruktvanntanken straks.
Se kapittel "Rengjøre bruktvanntanken".
Bruktvanntanken sitter ikke riktig på tanken.
 Kontroller om lokket på bruktvanntanken sitter godt fast.
Se kapittel "Rengjøre bruktvanntanken".
Avskilleren er tilstoppet.
 Ta av lokket på bruktvanntanken og rengjør avskil-
leren.
Se kapittel "Rengjøre bruktvanntanken".
Filternettet til utskilleren fra bruktvannstanken ble ska-
det under rengjøring.
 Skift utskilleren.
Enheten etterlater gulvstriper
Rengjørings- eller pleiemidlene er uegnet til enheten el-
ler er feildosert.
 Bruk kun rengjørings- og pleiemidler som anbefa-
les av produsenten.
Se kapittelet "Rengjørings- og pleiemidler".
 Følg produsentens doseringsopplysninger.
Første fukting av valsene ble enten ikke foretatt eller ut-
ført i for kort tid, og de er derfor ikke fullstendig fuktet
(valsene rengjør derfor bare delvis).
76
Figur
 Fukt valsene fullstendig.
Ta av håndtaket fra basisapparatet
OBS
Etter montering må ikke håndtaket lenger tas av fra ba-
sisapparatet.
Håndtaket kan bare tas av fra basisapparatet når appa-
ratet i forbindelse med service.
Figur
Se bildet på slutten av bruksanvisningen
 Sett skrutrekkeren inn i den lille åpningen på baksi-
den av håndtaket i 90 grader vinkel, og ta av hånd-
taket.
OBS
Pass på at forbindelseskabelen mellom basisapparatet
og håndtaket ikke skades.
Strømtilkobling
Spenning
Beskyttelsesklasse
Beskyttelsesklasse
Effektspesifikasjoner
Absorberingseffekt
Valsomdreininger per minutt
Fyllingsmengde
Rentvannstank
Rengjøringsstasjon
Mål
Kabellengde
Vekt (uten rengjøringsvæsker)
Lengde
Bredde
Høyde
Det tas forbehold om tekniske endringer!
– 11
NO
Tekniske data
220–240 V
1~50-60 Hz
IPX4
460 W
500 o/min.
400 ml
200 ml
7,0 m
5,0 kg
320 mm
270 mm
1220 mm
II

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: