Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Сурет
 Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/
өшіру) басыңыз.
Сурет
 Бұйымды тасымалдау тұтқасынан ұстап
тазалау станциясынан алыңыз жəне еденге
қойыңыз.
 Бұйымды тұтқасынан ұстап алыңыз.
Сурет
 Бұйымды қосу үшін бұйым қосқышын (Қосу/
Өшіру) басыңыз.
Тазалағыш сұйықтықты еселеп құю
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Таза су багын толтырмас бұрын, кір су багын
босатыңыз. Осылайша кір су багының артық
толуына жол берілмейді.
"Кір су багын босату" тарауын қараңыз.
Сурет
 Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.
Сурет
 Таза су багын тұтқасынан ұстап бұйымнан
шығарыңыз.
Сурет
 Бак құлпын ашыңыз.
 Таза су багын суық немесе жылырақ құбыр
суымен толтырыңыз.
 Қажетінше тазалағыш немесе күтімге арналған
заттарды қосыңыз.
 Толтырған кезде "MAX" белгісінен асыруға
болмайды.
 Бак құлпын жауып қойыңыз.
Сурет
 Таза су багын бұйым ішіне салып қойыңыз.
Таза су багы бұйымға берік орнатылуы керек.
Кір су багын босату
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Кір су багының артық толуына жол бермеу үшін, су
деңгейін жүйелі түрде тексеріп тұру керек. "MAX"
белгісінен асыруға болмайды.
Сурет
 Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.
Сурет
 Кір су багын астыңғы ілгегінен ұстап тұрып,
жоғарғы ілгекке бас бармағыңызбен басыңыз.
Сурет
 Кір су багын шығарыңыз.
Сурет
 Кір су багынан қақпақты алып тастаңыз.
 Кір су багын босатыңыз.
 Кірлену дəрежесіне байланысты, қақпақты/
айырғышты жəне кір су багын құбыр суымен
тазалаңыз.
 Кір су багына қақпақты орнатыңыз.
Қақпақ кір су багына берік орнатылуы керек.
Сурет
 Кір су багын бұйым ішіне салып қойыңыз.
Кір су багы бұйымға берік орнатылуы керек.
228
Бұйымның жұмыс істеуін уақытша
Сурет
 Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/
өшіру) басыңыз.
Сурет
 Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін, жұмыс
үзілістерінде бұйымды əрдайым тазалау немесе
тұрақ станциясына қойыңыз. Тұрақтылық
жеткіліксіз болған жағдайда, бұйым аударылып,
ішінен сұйықтықтар шығып кетуі мүмкін,
нəтижесінде еден төсеміне зақым түседі.
Бұйымды істен шығару
Сурет
 Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/
өшіру) басыңыз.
Сурет
 Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.
Сурет
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Жұмысты аяқтаған соң, бұйымды шаю
процедурасы арқылы тазалау керек.
"Бұйымды тазалау жəне шаю процедурасы"
тарауын қараңыз.
Сурет
 Бұйымды толығымен босатыңыз.
Сурет
-
Сурет
 Кір су багын босатыңыз.
"Кір су багын босату" тарауын қараңыз.
 Егер таза су багында немесе тазалау
станциясында су қалған болса, суды төгіп
тастаңыз.
Сурет
 Электр ашасын электр розеткасынан шығарып
алыңыз.
Сурет
 Желілік кабельді кабель ілгегіне орап қойыңыз.
 Желілік кабельді кабель қысқышымен бекітіңіз.
Бұйымды сақтау
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Иіс пайда болуына жол бермеу үшін, құрылғыны
сақтаған кезде таза су мен кір су багы толығымен
босатылуы керек.
Сурет
 Бұйымды тасымалдау тұтқасынан ұстап сақтау
орнына апарыңыз.
Сурет
 Тік күйде тұрғанын қамтамасыз ету үшін,
бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.
 Бұйымды құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
– 10
KK
тоқтату

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: