Download  Print this page

Advertisement

 För inte maskinen över golv-
galler till konvektorelement.
Vattnet som rinner ut kan inte
sugas upp av maskinen när
den förs över galler.
 Stäng av maskinen på huvud-
brytaren/maskinens ström-
brytare och dra ur elkontak-
ten vid längre arbetspauser
och efter användning.
 Använd inte maskinen vid
temperaturer under 0 °C.
 Skydda maskinen från regn.
Får inte förvaras utomhus.
Beskrivning av aggregatet
 Figurer och bilder finns på kar-
tongens utfällbara sidor!
1
TILL-/FRÅN brytare
2
Handtag
3
Kabelhållare
4
Nätkabel
5
Kabelklämma
6
Bärhandtag
7
Smutsvattentankens lock/avskiljare
8
Smutsvattentank
9
Handtag på rengöringsvals
10
Rengöringsvalsar
11
Kåpa på sughuvudet
12
Låsning på sughuvudet
13
Färskvattentank
14
Handtag på färskvattentanken
15
Rengörings-/parkeringsstation
16
Filterinsats
17
Rengöringsmedel
Montering
 Figurer och bilder finns på kar-
tongens utfällbara sidor!
Bild
 Stick in handtaget i grundmaskinen så att det hörs
att det hakar fast.
Handtaget måste sitta fast ordentligt i maskinen.
80
RM 536
SV
Börja använda
Fyll färskvattentanken
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen så att den står
stadigt.
Bild
 Ta ut färskvattentanken ur maskinen i handtaget.
Bild
 Öppna tanklocket.
 Fyll färskvattentanken med kallt eller ljummet kran-
vatten.
 Rengörings- eller skötselmedel från KÄRCHER
kan fyllas på efter behov i färskvattentanken.*
Se kapitlet "Rengörings- och skötselmedel".
 Överskrid inte markeringen "MAX" när du fyller på.
 Stäng tanklocket.
Bild
 Sätt tillbaka tanken i maskinen.
 Färskvattentanken måste sitta fast ordentligt i ma-
skinen.
OBSERVERA
*Dosera rengörings- eller skötselmedlet korrekt enligt
anvisningarna.
Allmän information om
användning
OBSERVERA
Bild
Maskinen får bara suga upp smuts och vätska (max.
250 ml).
Bild
Ta bort eventuella föremål om glasskärvor, grus, skru-
var eller leksaker från golvet innan du börjar.
Kontrollera om golvet tål vatten på ett ställe som inte
syns väl innan maskinen används. Rengör inte vatten-
känsliga ytor som obehandlade korkgolv (fukt kan
tränga in och skada golvet).
Information
Håll i handraet med den ena handen och elsladden med
den andra så att du inte snubblar på sladden.
Bild
Arbeta bakåt mot dörren så att du inte lämnar fotavtryck
på det nytvättade golvet.
 Håll maskinen i ca 60 graders vinkel i handtaget.
 Golvet rengörs genom att man för maskinen fram
och tillbaka med samma hastighet som när man
dammsuger.
 Låt maskinen långsamt glida över golvet om det är
mycket smutsigt.
 Vid leveransomfång av borstvalsar i par i grått och
gult: Båda paren borstvalsar har samma funktiona-
litet men kan användas för olika användningsområ-
den (åtskillnad vad färgerna beträffar, t.ex. för kök
och badrum).
– 8
Drift

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: