Download  Print this page

Advertisement

Εικόνα
 Αφαιρέστε τη συσκευή από τον σταθμό καθαρι-
σμού, κρατώντας την από τη λαβή μεταφοράς και
αφήστε την στο δάπεδο.
 Κρατάτε σταθερά τη συσκευή από τη χειρολαβή.
Εικόνα
 Για την ενεργοποίηση πιέστε το διακόπτη της συ-
σκευής (Οn/Off).
Συμπλήρωση υγρού απορρυπαντικού
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή καθαρού νερού, αδειάστε τη
δεξαμενή ακάθαρτου νερού. Έτσι αποφεύγετε την υπερ-
χείλιση της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.
Βλέπε κεφάλαιο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου νε-
ρού".
Εικόνα
 Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρι-
σμού.
Εικόνα
 Αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού από τη συ-
σκευή, κρατώντας τη από τη λαβή.
Εικόνα
 Ανοίξτε το καπάκι του ρεζερβουάρ.
 Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με κρύο ή χλι-
αρό νερό ύδρευσης.
 Εάν είναι αναγκαίο, προσθέστε απορρυπαντικό ή
μέσο περιποίησης.
 Κατά την πλήρωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνετε
την ένδειξη "MAX".
 Κλείστε το σφράγισμα του ντεποζίτου.
Εικόνα
 Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού στη συ-
σκευή.
Η δεξαμενή καθαρού νερού πρέπει να εφαρμόζει
καλά στη συσκευή.
Κένωση του δοχείου βρόμικου νερού
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να μην υπερχειλίσει η δεξαμενή ακάθαρτου νερού,
πρέπει να ελέγχεται τακτικά η στάθμη του νερού. Δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνετε την ένδειξη "MAX".
Εικόνα
 Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρι-
σμού.
Εικόνα
 Κρατήστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού από την
κάτω λαβή, ενώ ταυτόχρονα πιέστε προς τα κάτω
την επάνω λαβή με τον αντίχειρα.
Εικόνα
 Αφαιρέστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
Εικόνα
 Αφαιρέστε το καπάκι της δεξαμενής ακάθαρτου νε-
ρού.
 Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.
 Ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης καθαρίστε το κα-
πάκι ή το διαχωριστή και τη δεξαμενή ακάθαρτου
νερού με νερό ύδρευσης.
 Τοποθετήστε το καπάκι στη δεξαμενή ακάθαρτου
νερού.
Το καπάκι πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένο
στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
Εικόνα
 Τοποθετήστε τη δεξαμενή βρώμικου νερού στη συ-
σκευή.
Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού πρέπει να είναι στα-
θερά συνδεδεμένη στη συσκευή.
Διακοπή λειτουργίας
Εικόνα
 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το δι-
ακόπτη Οn/Off της συσκευής.
Εικόνα
 Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρι-
σμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να στέκεται καλά η συσκευή κατά τη διάρκεια διαλειμ-
μάτων από την εργασία, να την τοποθετείτε πάντα στον
σταθμό καθαρισμού ή στάθμευσης. Αν η συσκευή δεν
στέκεται καλά, τότε μπορεί να ανατραπεί και να εξέλθουν
υγρά, τα οποία θα προκαλέσουν ζημιές στο δάπεδο.
Διακοπή λειτουργίας της συσκευής
Εικόνα
 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το δι-
ακόπτη Οn/Off της συσκευής.
Εικόνα
 Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρι-
σμού.
Εικόνα
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, καθαρίστε τη συ-
σκευή με τη διαδικασία έκπλυσης.
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός συσκευής με διαδικασία
έκπλυσης".
Εικόνα
 Αδειάστε εντελώς τη συσκευή.
Εικόνα
έως
Εικόνα
 Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.
Βλέπε κεφάλαιο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου
νερού".
 Αν υπάρχει ακόμα νερό στη δεξαμενή καθαρού νε-
ρού ή στον σταθμό καθαρισμού, αδειάστε το.
Εικόνα
 Βγάλτε το φις από την πρίζα.
Εικόνα
 Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το άγκι-
στρο καλωδίου.
 Στερεώστε το καλώδιο ρεύματος με συνδετήρα κα-
λωδίου.
Φύλαξη της συσκευής
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την αποφυγή της δυσοσμίας θα πρέπει κατά την
αποθήκευση της συσκευής να αδειάσετε τελείως τις δε-
ξαμενές καθαρού και ακάθαρτου νερού.
Εικόνα
 Σηκώστε τη συσκευή από τη λαβή μεταφοράς και
μεταφέρετέ την στο χώρο αποθήκευσης.
Εικόνα
 Για να στέκεται καλά η συσκευή, τοποθετήστε την
στο σταθμό καθαρισμού.
 Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό περιβάλλον.
– 10
EL
97

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: