Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Cilindrii nu se rotesc
Cilindrii se blochează.
Figură
 Se scot cilindrii şi se verifică dacă nu a rămas blo-
cat vreun obiect sau cablul de reţea.
Huruit puternic la pornire
Cilindrii sunt prea uscaţi.
 Se umezesc cilindrii, respectiv aparatul, cu 200 ml
de apă, în poziţia de parcare.
Zgomot puternic în capul de aspirare
În capul de aspirare sunt piese (de ex. pietre sau cio-
buri).
Figură
 Scoateţi capacul de la capul de aspirare şi curăţaţi
capul de aspirare.
Vezi capitolul „Curăţarea capului de aspirare".
Puterea de aspirare scade
Canalele de aspirare şi fantele de la capul de aspirare
sunt înfundate.
Figură
 Scoateţi capacul de la capul de aspirare şi curăţaţi
capul de aspirare.
Vezi capitolul „Curăţarea capului de aspirare".
Aparatul pierde apă uzată
Rezervorul de apă uzată este umplut peste limită.
Figură
până la
Figură
 Goliţi imediat rezervorul de apă uzată.
Vezi capitolul „Curăţarea rezervorului de apă uza-
tă".
Rezervorul de apă uzată nu stă bine în aparat.
 Verificaţi dacă este capacul stă fix pe rezervorul de
apă uzată.
Vezi capitolul „Curăţarea rezervorului de apă uza-
tă".
Separatorul este înfundat.
 Scoateţi capacul de pe rezervorul de apă uzată şi
curăţaţi separatorul.
Vezi capitolul „Curăţarea rezervorului de apă uza-
tă".
Reţeaua de filtre aparţinând separatorului rezervorului
de apă uzată a fost deteriorată în timpul curăţării.
 Înlocuiţi separatorul.
Aparate lasă urme pe podea
Produsele pentru curăţare sau întreţinere nu sunt potri-
vite pentru aparat sau sunt dozate incorect.
 Utilizaţi produsele pentru curăţare sau întreţinere
recomandate de producător.
Vezi capitolul „Produse pentru curăţenie şi întreţi-
nere".
 Respectaţi informaţiile de dozare indicate de pro-
ducător.
Prima umezire a cilindrilor nu a fost utilizată deloc sau a
fost utilizată insuficient, iar aceştia nu sunt complet
umeziţi (din această cauză, cilindrii curăţă doar parţial).
Figură
 Umeziţi complet cilindrii.
Scoaterea mânerului de la aparatul de bază
ATENŢIE
După montare, mânerul nu se mai scoate de la aparatul
de bază.
Scoaterea mânerului de la aparatul de bază se poate
realiza doar dacă aparatul este transportat pentru efec-
tuarea lucrărilor de service.
Figură
A se vedea figura de la sfârşitul instrucţiunilor de utiliza-
re.
 Se introduce şurubelniţa într-un unghi de 90 de
grade în orificiul de pe partea din spate a mânerului
şi se scoate mânerul.
ATENŢIE
Atenţie la cablul de legătură dintre aparatul de bază şi
mâner, acesta nu trebuie deteriorat.
Alimentarea cu curent
Tensiune
Grad de protecţie
Clasa de protecţie
Caracteristicile de performanţă
Consum de putere
Rotaţii cilindri per minut
Cantitatea de umplere
Rezervor de apă curată
Staţie de curăţare
Dimensiunile
Lungimea cablului
Greutate (fără soluţie de curăţat)
Lungime
Lăţime
Înălţime
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehni-
ce!
– 12
RO
Date tehnice
220-240 V
1~50-60 Hz
IPX4
II
460 W
500 rot/min
400 ml
200 ml
7,0 m
5,0 kg
320 mm
270 mm
1220 mm
157

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: