Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Čišćenje rezervoara za prljavu vodu
PAŽNJA
Kako ne bi došlo do začepljenja separatora usled
prašine i prljavštineili kako ne bi došlo do taloženja
prljavštine u rezervoaru, rezervoar za prljavu vodu mora
redovno da se čisti.
Slika
 Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na
uređaju uključeno/isključeno.
Slika
 Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.
Slika
do
Slika
 IIzvaditi rezervoar za prljavu vodu iz uređaja.
Vidi poglavlje "Pražnjenje rezervoara za prljavu
vodu".
 Poklopac/separator i rezervoar za prljavu vodu
očistiti običnom vodom.
 Rezervoar za prljavu vodu može da se čisti i u
mašini za pranje sudova.
Slika
 Nakon čišćenja, rezervoar za prljavu vodu zajedno
sa poklopcem ponovo postaviti u uređaj.
Sredstva za čišćenje i negu
PAŽNJA
Upotreba neadekvatnih sredstava za čišćenje i negu
može dovesti do oštećenja uređaja i do gubitka
garancije.
Napomena
Po potrebi, za čišćenje podovoa koristiti sredstva za
čišćenje i negu kompanije KÄRCHER.
 Prilikom doziranja sredstava za čišćenje i negu
voditi računa o podacima proizvođača o količini.
 Da bise izbeglo stvaranje pene, rezervoar za svežu
vodu prvo napuniti vodom, a zatim dodati sredstvo
za čišćenje ili negu.
 Kako se količina punjenja "MAX" u rezervoaru za
svežu vodune bi prekoračila, prilikom punjenja
vodom ostaviti dovoljno prostora za količinu
sredstva za čišćenje ili negu.
Otklanjanje smetnji
Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete
samostalno ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda.
Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije
navedena ovde, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.
Nedostaje kvašenje valjaka svežom vodom
Nije umetnut filterski uložak.
Slika
 Skinuti rezervoar za svežu vodu i postaviti filterski
uložak sa klinom prema gore.
Filterski uložak je umetnut obrnuto.
 Skinuti filterski uložak i postaviti prema gore sa
klinom.
Usisno crevo je začepljeno usled nakupljanja
prljavštine.
 Usisna creva pažljivo ukloniti sa usisne glave i
osnovnog uređaja.
 Usisna creva ostaviti da stoje 10 - 20 minuta u
hladnoj vodi.
 Usisna creva očistiti pomoću tupog predmeta i/ili
ispod mlaza vode.
180
Uređaj ne prihvata prljavštinu
U rezervoaru za vodu nema vode.
 Dopunite vodu.
Rezervoar za svežu vodu nije dobro nalegao u uređaju.
 Rezervoar za svežu vodu postaviti tako da čvrsto
nalegne u uređaj.
Nedostaju valjci za čišćenje ili nisu pravilno postavljeni.
Slika
 Postaviti valjke za čišćenje odn. uvrnuti valjke za
čišćenje sve do graničnika na držač za valjke.
Valjci za čišćenje su zaprljani ili istrošeni.
 Očistiti valjke za čišćenje.
ili
 Zameniti valjke za čišćenje.
Valjci se ne okreću
Valjci se blokiraju.
Slika
 Skinuti valjke i proveriti da li se neki predmet ili
mrežni kabl zaglavio u valjcima.
Bučno klepetanje prilikom uključivanja
Valjci su suviše suvi.
 Nakvasiti valjke odn. nakvasiti uređaj sa 200 ml
vode na stanici za odlaganje.
Zveckajući zvuk u usisnoj glavi
U usisnoj glavi ima nekih delova (npr. kamenje ili
krhotine).
Slika
 Skinuti poklopac usisne glave i očistiti usisnu glavu.
Vidi poglavlje "Čišćenje usisne glave".
Učinak usisavanja se smanjuje
Usisni kanali i prorezi usisne glave su začepljeni.
Slika
 Skinuti poklopac usisne glave i očistiti usisnu glavu.
Vidi poglavlje "Čišćenje usisne glave".
Uređaj gubi prljavu vodu
Rezervoar prljave vode je prepunjen.
Slika
do
Slika
 Odmah isprazniti rezervoar za prljavu vodu.
Vidi poglavlje "Čišćenje rezervoara za prljavu
vodu".
Rezervoar za prljavu vodu nije dobro nalegao u uređaju.
 Proveriti da li je poklopac čvrsto nalegao na
rezervoar za prljavu vodu.
Vidi poglavlje "Čišćenje rezervoara za prljavu
vodu".
Separator je začepljen.
 Skinuti poklopac sa rezervoara za prljavu vodu i
očistiti separator.
Vidi poglavlje "Čišćenje rezervoara za prljavu
vodu".
Mreža filtera separatora rezervoara za prljavu vodu je
oštećena prilikom čišćenja.
 Zameniti separator.
– 11
SR

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: