Download  Print this page

Advertisement

Funcţionarea
Instrucţiuni generale
cu privire la operare
ATENŢIE
Figură
Aparatul poate aspira doar murdărie şi lichide (max. 250
ml).
Figură
Înainte de începerea lucrului, îndepărtaţi de pe podea
obiectele precum cioburi, pietricele mici, şuruburi sau
piese de jucării.
Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi pe o porţiune as-
cunsă dacă obiectul de curăţat este rezistent la apă. Nu
curăţaţi suprafeţe sensibile la apă, de ex. podele din
plută netratate (umezeala poate pătrunde în material şi
poate deteriora podeaua).
Indicaţii
Pentru a evita împiedicarea de cablul de alimentare, ţi-
neţi mânerul într-o mână şi cablu de alimentare în mâna
cealaltă.
Figură
Pentru ca pe podeaua proaspăt spălată să nu apară
urme de paşi, lucraţi cu spatele spre uşă.
 Ţineţi aparatul de mâner, la un unghi de aprox. 60
de grade.
 Curăţarea podelelor are loc prin mişcarea înainte şi
înapoi a aparatului, cu aceeaşi viteză ca la aspira-
re.
 În caz de murdărie persistentă, împingeţi aparatul
uşor peste podea.
 În cazul setului de livrare aferent perechii de cilin-
dri, cu gri şi galben: Ambele perechi de cilindri au
aceeaşi funcţie, dar pot fi folosite în domenii diferite
(diferenţiere pe culori, de exemplu, pentru bucătă-
rie şi baie).
Începerea lucrului
ATENŢIE
De îndată ce aparatul este pornit, cilindrii de curăţare în-
cep să se rotească. Pentru ca aparatul să nu se mişte
singur, acesta trebuie ţinut de mâner.
Asiguraţi-vă că rezervorul de apă curată este umplut cu
apă şi că rezervorul de apă uzată este montat în aparat.
Figură
 Se introduce ştecherul în priză.
Figură
 Pentru umezirea rapidă a valţurilor, umpleţi staţia
de curăţare cu 50 de ml de apă curată, cu ajutorul
unui pahar gradat.
 Porniţi aparatul şi puneţi staţia în funcţiune timp de
5 secunde.
Aparatul are apoi umiditatea optimă pentru a per-
mite o curăţare rapidă.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Scoateţi aparatul din staţia de curăţare de la mâne-
rul de transport şi aşezaţi-l pe podea.
 Ţineţi aparatul de mâner.
Figură
 Apăsaţi comutatorul aparatului (pornit/oprit) pentru
pornirea acestuia.
154
Adăugare soluţie de curăţat
ATENŢIE
Înainte de a umple rezervorul de apă curată, vă rugăm
să goliţi rezervorul de apă uzată. Astfel, se evită revăr-
sarea rezervorului de apă uzată.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată".
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă curată din aparat, prin-
zând de mâner.
Figură
 Deschideţi capacul rezervorului.
 Umpleţi rezervorul de apă curată cu apă de la robi-
net rece sau caldă.
 Dacă este nevoie, se adăugă produse pentru cură-
ţenie sau întreţinere.
 La umplere, marcajul „MAX" nu trebuie depăşit.
 Închideţi capacul rezervorului.
Figură
 Introduceţi rezervorul de apă proaspătă în aparat.
Rezervorul de apă curată trebuie să stea fix în apa-
rat.
Golirea rezervorului pentru apă uzată
ATENŢIE
Pentru ca rezervorul de apă uzată să nu se reverse, ni-
velul apei trebuie verificat în mod regulat. Marcajul
„MAX" nu trebuie depăşit.
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
Figură
 Ţineţi rezervorul de apă uzată de bara mânerul in-
ferior, în timp împingeţi bara mânerului superior cu
degetul mare în jos.
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă uzată.
Figură
 Scoateți capacul de la rezervorul de apă uzată.
 Goliţi rezervorul pentru apă uzată.
 În funcţie de tipul de murdărie, curăţaţi capacul/se-
paratorul şi rezervorul de apă uzată cu apă de la ro-
binet.
 Puneţi capacul pe rezervorul de apă uzată.
Capacul trebuie să stea fix pe rezervorul de apă
uzată.
Figură
 Introduceţi rezervorul de apă uzată în aparat.
Rezervorul de apă uzată trebuie să stea fix în apa-
rat.
Întreruperea utilizării
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
ATENŢIE
În vederea stabilităţii, când aparatul nu funcţionează,
acesta trebuie pus întotdeauna în staţia de curăţare sau
de depozitare. În caz de stabilitate insuficientă, aparatul
se poate răsturna şi se pot scurge lichide care deterio-
rează pardoseala.
– 9
RO

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: