Download  Print this page

Advertisement

 Cihazı konvektör kaloriferle-
rin zemin ızgarası üzerinden
geçirmeyin. Izgara üzerinden
geçirildiğinde, dışarı sızan su
cihaz tarafından toplanamaz.
 Uzun çalışma molalarında ve
kullandıktan sonra cihazı ana
şalterden / cihaz şalterinden
kapatın ya da elektrik fişini
çekin.
 Cihaz, 0 °C nin altındaki sı-
caklıklarda çalıştırılmamalı-
dır.
 Cihazı yağmurdan koruyun.
Açık alanda saklamayın.
104
 Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!
1
AÇMA/KAPAMA düğmesi
2
Tutamak
3
Kablo tutucu
4
Elektrik kablosu
5
Kablo klipsi
6
Taşıma kolu
7
Pis su deposunun kapağı/ayırıcı
8
Pis su deposu
9
Temizlik silindiri tutamak yuvası
10
Temizlik silindirleri
11
Vakum kafası kapağı
12
Vakum kafası kilidi
13
Temiz su deposu
14
Temiz su deposunun tutamağı
15
Temizlik/park istasyonu
16
Filtre kartuşu
17
Temizlik maddesi
 Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!
Şekil
 Gömme tutamağı dayanma noktasına kadar yerine
oturmasını sağlayacak şekilde ana cihaza yerleşti-
rin.
Gömme tutamak, cihazda sabit oturmalıdır.
Temiz su tankının doldurulması
Şekil
 Cihazı dik durmasını sağlamak için temizlik istas-
yonuna yerleştirin.
Şekil
 Temiz su deposunu tutamaktan tutarak cihazdan
çıkarın.
Şekil
 Depo kapağını açın.
 Temiz su deposunu soğuk ya da ılık şebeke suyu
ile doldurun.
 İhtiyaca göre temiz su deposuna KÄRCHER temiz-
leme veya bakım maddeleri ekleyebilirsiniz.*
Bkz. Bölüm "Temizleme ve bakım maddeleri".
 Doldurma sırasında "MAX" işareti aşılmamalıdır.
 Depo kapağını kapatın.
Şekil
 Temiz su tankını cihaza yerleştirin.
 Temiz su deposu cihaz üzerinde sabit oturmalıdır.
DIKKAT
*Temizleme ya da bakım maddesinin dozaj önerilerini
dikkate alın.
– 8
TR
Cihaz tanımı
RM 536
Montaj
İşletime alma

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: