Download  Print this page

Advertisement

Oprirea aparatului
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
Figură
ATENŢIE
După terminarea lucrului, curăţaţi aparatul prin procesul
de spălare.
Vezi capitolul „Curăţare aparat prin procesul de spălare".
Figură
 Goliţi aparatul complet.
Figură
până la
Figură
 Goliţi rezervorul pentru apă uzată.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată".
 Dacă mai există apă în rezervorul de apă curată
sau în staţia de curăţare, goliţi de apă.
Figură
 Scoateţi ştecherul din priză.
Figură
 Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul cârligul aces-
tuia.
 Fixaţi cablul de alimentare cu clema de cablu.
Depozitarea aparatului
ATENŢIE
Pentru a evita formarea mirosurilor, la depozitarea apa-
ratului trebuie golite complet rezervoarele de apă curată
şi de apă uzată.
Figură
 Duceţi aparatul la locul de depozitare, ţinându-l de
mânerul de transport.
Figură
 Pentru stabilitate, aşezaţi aparatul în staţia de cu-
răţare.
 Depozitaţi aparatul în spaţii uscate.
Îngrijirea şi întreţinerea
Curăţare aparat prin procesul de spălare
ATENŢIE
După finalizarea lucrului, spălaţi întotdeauna aparatul
împreună cu staţia de curăţare cu apă curată. Prin
această operaţie, aparatul este curăţat în mod optim şi
se evită apariţia murdăriei şi a acumulărilor de bacterii
sau mirosurile neplăcute din aparat.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
 Pentru procesul de spălare, umpleţi rezervorul de
apă curată cu puţină apă de la robinet rece sau căl-
duţă, pentru a îndepărta complet din canalele de
aspirare şi fantele capului de aspirare reziduurile
lăsate de soluţiile de curăţat.
 Introduceţi rezervorul de apă proaspătă în aparat.
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă uzată şi goliţi-l.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată".
 Umpleţi recipientul scalat cu 200 ml de apă.
 Umpleţi staţia de curăţare cu apă.
 Dacă este nevoie, la procesul de spălare pot fi adău-
gaţi agenţi de curăţare KÄRCHER corespunzători.
 Apăsaţi comutatorul aparatului (pornit/oprit) pentru
pornirea acestuia.
 Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de 30-60 se-
cunde, până când apa este complet absorbită de
staţia de curăţare.
Procesul de spălare este acum finalizat.
Indicaţie
Cu cât aparatul este pornit pentru o perioadă mai multă
de timp, cu atât mai puţină umezeală rămâne în cilindrii
de curăţare.
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
 Dacă mai există apă în rezervorul de apă curată,
scoateţi rezervorul de apă curată şi goliţi-l.
Figură
 Goliţi rezervorul pentru apă uzată.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată".
 Dacă mai există apă în staţia de curăţare, goliţi-o
de apă.
Figură
 Scoateţi ştecherul din priză.
Figură
 Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul cârligul aces-
tuia.
 Fixaţi cablul de alimentare cu clema de cablu.
Curăţarea cilindrilor
ATENŢIE
Înainte ca aparatul să fie aşezat pe podea pentru a
scoate cilindrii, rezervorul de apă curată şi rezervorul de
apă uzată trebuie golite. Astfel, se evită scurgerea lichi-
delor din rezervor în timpul depozitării pe podea.
Indicaţie
În caz de murdărie persistentă, cilindrii de curăţare pot
fi curăţaţi separat.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
 Dacă mai există apă în rezervorul de apă curată,
scoateţi rezervorul de apă curată şi goliţi-l.
Figură
 Scoateţi ştecherul din priză.
 Goliţi rezervorul pentru apă curată.
Figură
 Goliţi rezervorul pentru apă uzată.
Figură
 La locaşul de apucare, desfaceţi cilindrii de curăţare.
 Curăţaţi cilindrii de curăţare sub apă curentă.
sau
 Spălaţi cilindrii de curăţare în maşina de spălat la
max. 60 °C.
ATENŢIE
La curăţarea în maşina de spălat, nu folosiţi balsam de
rufe. Astfel microfibrele nu sunt deteriorate, iar cilindrii
de curăţare îşi menţin capacitatea mare de curăţare.
Cilindrii de curăţare nu pot fi introduşi în uscătorul de rufe.
 După curăţare, lăsaţi cilindrii să se usuce la aer.
Figură
 Înşurubaţi cilindrii de curăţare până la opritorul de
pe suportul pentru cilindri.
 Fiţi atenţi la atribuirea culorilor de pe partea interi-
oară a cilindrilor şi a suportului pentru cilindri de pe
aparat (de ex. albastru la albastru).
 După montare, verificaţi dacă cilindrii de curăţare
sunt strânşi bine.
– 10
RO
155

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: