Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Slika
 Rezervoar za umazano vodo s pokrovom po čišče-
nju ponovno vstavite v napravo.
Čistilna in negovalna sredstva
POZOR
Neprimerna čistilna in negovalna sredstva lahko poško-
dujejo napravo in povzročijo prenehanje veljavnosti ga-
rancije.
Napotek
Za čiščenje tal po potrebi dodajte čistilno ali negovalno
sredstvo KÄRCHER.
 Pri doziranju čistilnega ali negovalnega sredstva
upoštevajte navedbe količin, ki jih je določil proi-
zvajalec.
 Da preprečite penjenje, rezervoar za svežo vodo
najprej napolnite z vodo in šele nato dodajte čistilno
ali negovalno sredstvo.
 Da ne prekoračite maksimalne polnilne količine,
označene z MAX, pri nalivanju vode pustite prostor
za čistilno ali negovalno sredstvo.
Pomoč pri motnjah
Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko
sami odpravite s pomočjo naslednjega pregleda. V pri-
meru dvomov ali pri motnjah, ki tukaj niso navedene, se
obrnite na pooblaščeno servisno službo.
Vlaženje valjev s svežo vodo ni na voljo.
Filtrski vložek ni vstavljen.
Slika
 Odstranite rezervoar za svežo vodo in vstavite filtr-
ski vložek, tako da bo zatič obrnjen navzgor.
Vstavljeni filtrski vložek je obrnjen narobe.
 Odstranite filtrski vložek in ga vstavite tako, da bo
zatič obrnjen navzgor.
Sesalna gibka cev je zamašena zaradi oblog umazanije.
 Sesalni gibki cevi previdno odstranite s sesalne
glave in osnovne naprave.
 Sesalni gibki cevi položite v hladno vodo za 10–20
minut.
 Sesani gibki cevi očistite s topim predmetom in/ali
pod tekočo vodo.
Naprava ne odstranjuje umazanije
V rezervoarju za vodo ni vode.
 Dolijte vodo
Rezervoar za svežo vodo ni pravilno nameščen v na-
pravi.
 Rezervoar za svežo vodo vstavite v napravo, da bo
nepremično nameščen.
Čistilna valja manjkata ali nista pravilno vstavljena.
Slika
 Vstavite čistilna valja oz. čistilna valja do konca pri-
vijte na držalo za valje.
Čistilna valja sta umazana ali obrabljena.
 Čistilna valja očistite.
ali
 Čistilna valja zamenjajte.
Valji se ne vrtijo
Valji so blokirani.
Slika
 Odstranite valje in preverite, ali se je v valje zataknil
kakšen predmet ali omrežni kabel.
140
Glasen hrup ob vklopu
Valji so presuhi.
 Navlažite valje oz. napravo navlažite z 200 ml vode
v parkirni postaji.
Ropotanje v sesalni glavi
V sesalni glavi se nahajajo delci (npr. kamenje ali drob-
ci).
Slika
 Snemite sesalno glavo in jo očistite.
Glejte poglavje „Čiščenje sesalne glave".
Sesalna moè upada
Sesalni kanali in reže sesalne glave so zamašeni.
Slika
 Snemite sesalno glavo in jo očistite.
Glejte poglavje „Čiščenje sesalne glave".
Iztekanje umazane vode iz naprave
Rezervoar za umazano vodo je prenapolnjen.
Slika
do
Slika
 Takoj izpraznite rezervoar za umazano vodo.
Glejte poglavje „Čiščenje rezervoarja za umazano
vodo".
Rezervoar za umazano vodo ni pravilno nameščen.
 Preverite, ali je pokrov na rezervoarju za umazano
vodo nepremično nameščen.
Glejte poglavje „Čiščenje rezervoarja za umazano
vodo".
Ločilnik je zamašen.
 Z rezervoarja za umazano vodo snemite pokrov in
očistite ločilnik.
Glejte poglavje „Čiščenje rezervoarja za umazano
vodo".
Med čiščenjem je bila poškodovana filtrirna mreža ločil-
nika pri rezervoarju za umazano vodo.
 Zamenjajte ločilnik.
Naprava pušča sledi
Čistilno ali negovalno sredstvo ni primerno za napravo
ali je napačno dozirano.
 Uporabite čistilno ali negovalno sredstvo, ki ga pri-
poroča proizvajalec.
Glejte poglavje „Čistilna in negovalna sredstva".
 Upoštevajte dozirno količino, ki jo je predpisal pro-
izvajalec.
Prvo vlaženje valjev je bilo prekratko ali ni bilo izvedeno,
zato valji niso popolnoma navlaženi (valji zato čistijo
samo delno).
Slika
 Valje popolnoma navlažite.
Snemanje ročaja z osnovne naprave
POZOR
Ročaja po montaži več ne snemite z osnovne naprave.
Ročaj lahko snamete z osnovne naprave samo takrat,
ko napravo pošljete na servis.
Slika
Glejte sliko na koncu navodil za uporabo.
 Izvijač pod kotom 90 stopinj vstavite v majhno od-
prtino na hrbtni strani ročaja in snemite ročaj.
POZOR
Bodite pozorni, da ne poškodujete povezovalnega ka-
bla med osnovno napravo in ročajem.
– 11
SL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: