Download  Print this page

Advertisement

 Jotta täyttömäärä "MAX" ei ylity puhdasvesisäiliös-
sä, on vettä täytettäessä jätettävä vielä tilaa puh-
distus- ja hoitoaineiden määrälle.
Häiriöapu
Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jonka voit itse
korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselvissä tapauk-
sissa tai häiriöissä, jotka eivät ole tässä mainittuja,
käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.
Telojen kostuttaminen raikasvedellä
puutteellista
Suodatinpanosta ei ole asetettu paikalleen.
Kuva
 Poista puhtaan veden säiliö ja aseta suodatin-
panos paikalleen siten, että nasta jää ylös.
Suodatinpanos on asetettu paikalleen väärinpäin.
 Poista suodatinpanos ja aseta suodatinpanos pai-
kalleen siten, että nasta jää ylös.
Imuletku on likakerrostumien tukkima.
 Poista imuletkut varovasti imupäästä ja peruslait-
teesta.
 Aseta imuletkut 10 - 20 minuutiksi kylmään veteen.
 Puhdista imuletkut jollain tylpällä esineellä ja/tai
juoksevalla vedellä.
Laite ei ime likaa
Vesisäiliössä ei ole vettä.
 Lisää vettä
Puhtaan veden säiliö ei ole oikein paikallaan laitteessa.
 Aseta puhdasvesisäiliö siten, että se on tiukasti
kiinni laitteessa.
Puhdistustelat puuttuvat tai niitä ei ole oikein asetettu.
Kuva
 Aseta puhdistustelat paikoilleen tai kierrä ne vas-
teeseen saakka telanpitimeen sisään.
Puhdistustelat ovat likaantuneet tai kuluneet.
 Puhdista puhdistustelat.
tai
 Vaihda puhdistustelat.
Telat eivät pyöri
Telat juuttuvat.
Kuva
 Poista telat ja tarkasta, onko jokin esine tai virtajoh-
to juuttunut teloihin.
Kova tärisevä ääni päällekytkettäessä
Telat ovat liian kuivat.
 Kostuta telat tai kostuta laite 200 ml:llä vettä pysä-
köintiasemassa.
Kolisevaa ääntä imupäästä
Imupäässä on osia (esim. kiviä tai sirpaleita).
Kuva
 Poista imupään suojus ja puhdista imupää.
Katso luku "Imupään puhdistus".
Imuteho laskee
Imukanavat ja imupään raot ovat tukossa.
Kuva
 Poista imupään suojus ja puhdista imupää.
Katso luku "Imupään puhdistus".
Laitteesta valuu likavettä
Likavesisäiliö on liian täynnä.
Kuva
-
Kuva
 Tyhjennä likavesisäiliö välittömästi.
Katso luku "Likavesisäiliön puhdistus".
Likavesisäiliö ei ole oikein kiinni laitteessa.
 Tarkasta, onko kansi tiukasti kiinni likavesisäiliös-
sä.
Katso luku "Likavesisäiliön puhdistus".
Erotin on tukossa.
 Poista likavesisäiliön kansi ja puhdista erotin.
Katso luku "Likavesisäiliön puhdistus".
Likavesisäiliön erottimen suodatinverkko on vaurioitu-
nut puhdistuksen yhteydessä.
 Vaihda uusi erotin.
Laite jättää jälkiä lattiaan
Puhdistus- tai hoitoaineet eivät sovellu laitteelle tai niitä
on annosteltu väärin.
 Käytä valmistajan suosittelemia puhdistus- ja hoi-
toaineita.
Katso luku "Puhdistus- ja hoitoaineet".
 Noudata valmistajan annosteluohjeita.
Telojen alkukostutusta ei tehty tai se kesti liian vähän ai-
kaa, minkä vuoksi telat eivät ole täysin kosteat (telat
puhdistavat siksi vain osittain).
Kuva
 Kostuta telat kokonaan.
Kädensijan irrottaminen peruslaitteesta
HUOMIO
Älä irrota kädensijaa enää peruslaitteesta sen kokoami-
sen jälkeen.
Kädensijan saa irrottaa peruslaitteesta vain, jos laite lä-
hetetään huoltoon.
Kuva
Katso käyttöohjeen lopussa oleva kuva
 Aseta ruuvitaltta 90 asteen kulmassa kädensijan
takana olevaan pieneen aukkoon ja irrota kädensi-
ja.
HUOMIO
Varmista, että peruslaitteen ja kädensijan välinen liitos-
kaapeli ei vaurioidu.
Sähköliitäntä
Jännite
Suojausluokka
Kotelointiluokka
Suoritustiedot
Ottoteho
Telakierroksia minuutissa
Täyttömäärä
Raikasvesisäiliö
Puhdistusasema
Mitat
Johdon pituus
Paino (ilman puhdistusnesteitä)
Pituus
Leveys
Korkeus
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
– 11
FI
Tekniset tiedot
220–240 V
1~50-60 Hz
IPX4
460 W
500 kierr./min
400 ml
200 ml
7,0 m
5,0 kg
320 mm
270 mm
1220 mm
II
91

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: