Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Iš prietaiso teka nešvarus vanduo
Nešvaraus vandens talpykla perpildyta.
Paveikslas
iki
Paveikslas
 Būtina nedelsiant išvalyti nešvaraus vandens talpy-
klą.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos valymas".
Nešvaraus vandens talpykla netinkamai įtvirtinta prietai-
se.
 Būtina patikrinti, ar dangtelis tvirtai įtvirtintas ant
nešvaraus vandens talpyklos.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos valymas".
Nusodintuvas užsikimšo.
 Reikia nuimti nešvaraus vandens talpyklos dangtelį
ir išvalyti nusodintuvą.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos valymas".
Valymo metu buvo pažeistas užteršto vandens bako
nusodintuvo filtro tinklelis.
 Pakeiskite nusodintuvą.
Prietaisas ant grindų palieka dryžius
Valymo arba priežiūros priemonės netinka prietaisui
arba netinkamas jų dozavimas.
 Būtina naudoti gamintoj rekomenduojamas valymo
ir priežiūros priemones.
Žr. skyrių „Valymo ir priežiūros priemonės".
 Būtina laikytis gamintojo dozavimo nurodymų.
Velenai pirmą kartą nebuvo sudrėkinti arba buvo sudrė-
kinti per trumpai, todėl nėra pakankamai drėgni (todėl
velenai valo tik iš dalies).
Paveikslas
 Visiškai sudrėkinkite velenus.
Rankenos nuėmimas nuo pagrindinio
prietaiso
DĖMESIO
Primontavus rankeną, nuo pagrindinio prietaiso jos nu-
imti daugiau negalima.
Nuimti rankeną nuo pagrindinio prietaiso galima tik jei
prietaisas išsiunčiamas priežiūros darbams atlikti.
Paveikslas
Žr. paveikslą naudojimo instrukcijos pabaigoje
 Įkiškite atsuktuvą 90° kampu į mažąją kiaurymę už-
pakalinėje rankenos pusėje ir nuimkite rankeną.
DĖMESIO
Pasirūpinkite, kad nebūtų pažeistas pagrindinio prietai-
so ir rankenos sujungimo kabelis.
Techniniai duomenys
Elektros srovė
Įtampa
Saugiklio rūšis
Apsaugos klasė
Galia
Surinkimo pajėgumas
Veleno sūkių skaičius per minutę
Pripildymo kiekis
Švaraus vandens bakas
Valymo stotelė
Matmenys
Kabelio ilgis
Svoris (be valymo skysčių)
Ilgis
Plotis
Aukštis
Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duome-
nis!
– 12
LT
220-240 V
1~50-60 Hz
IPX4
II
460 W
500 U/min
400 ml
200 ml
7,0 m
5,0 kg
320 mm
270 mm
1220 mm
213

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: