Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Περιγραφή συσκευής
 Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!
1
Διακόπτης ON/OFF
2
Χειρολαβή
3
Συγκρατητής καλωδίου
4
Καλώδιο τροφοδοσίας
5
Συνδετήρας καλωδίου
6
Λαβή μεταφοράς
7
Καπάκι δεξαμενής ακάθαρτου νερού / διαχωρι-
στής
8
Δοχείο βρώμικου νερού
9
Εσοχή λαβής κυλίνδρου καθαρισμού
10
Κύλινδροι καθαρισμού
11
Κάλυμμα κεφαλής αναρρόφησης
12
Ασφάλεια κεφαλής αναρρόφησης
13
Δοχείο καθαρού νερού
14
Λαβή δεξαμενής καθαρού νερού
15
Σταθμός καθαρισμού/στάθμευσης
16
Εξάρτημα φίλτρου
17
Απορρυπαντικό
Συναρμολόγηση
 Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!
Εικόνα
 Τοποθετήστε τη ράβδο χειρολαβής μέχρι τέρμα
στο βασικό μηχάνημα, ώσπου να ακουστεί ότι
ασφάλισε.
Η ράβδος χειρολαβής πρέπει να είναι σταθερά
συνδεδεμένη στη συσκευή.
Ενεργοποίηση
Πλήρωση της δεξαμενής φρέσκου νερού
Εικόνα
 Για να στέκεται καλά η συσκευή, τοποθετήστε την
στο σταθμό καθαρισμού.
Εικόνα
 Αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού από τη συ-
σκευή, κρατώντας τη από τη λαβή.
Εικόνα
 Ανοίξτε το καπάκι του ρεζερβουάρ.
 Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με κρύο ή χλι-
αρό νερό ύδρευσης.
 Αν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέσετε στο δοχείο
καθαρού νερού απορρυπαντικά ή μέσα περιποίη-
σης KÄRCHER.*
Βλέπε κεφάλαιο "Απορρυπαντικά και μέσα περι-
ποίησης".
 Κατά την πλήρωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνετε
την ένδειξη "MAX".
 Κλείστε το σφράγισμα του ντεποζίτου.
Εικόνα
 Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού στη συ-
σκευή.
 Η δεξαμενή καθαρού νερού πρέπει να εφαρμόζει
καλά στη συσκευή.
96
RM 536
EL
ΠΡΟΣΟΧΗ
*Τηρείτε τη σύσταση δοσολογίας των απορρυπαντικών
και των μέσων περιποίησης.
Λειτουργία
Γενικές υποδείξεις
χειρισμού
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εικόνα
Η συσκευή επιτρέπεται να αναρροφά μόνο ρύπους και
υγρά (μέχρι 250 ml).
Εικόνα
Πριν από την έναρξη των εργασιών απομακρύνετε τυ-
χόν αντικείμενα, όπως π.χ. θραύσματα, χαλίκια, βίδες ή
κομμάτια παιχνιδιών, από το δάπεδο.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγχετε την αντοχή
του δαπέδου στο νερό σε ένα μη ορατό σημείο. Μην κα-
θαρίζετε δάπεδα που παρουσιάζουν ευαισθησία στο νε-
ρό, όπως π.χ. δάπεδα από ακατέργαστο φελλό (η υγρα-
σία μπορεί να διεισδύσει στο εσωτερικό και να προκαλέ-
σει ζημιά στο δάπεδο).
Υποδείξεις
Για να μην σκοντάψετε επάνω στο καλώδιο ρεύματος,
κρατάτε στο ένα χέρι τη χειρολαβή και στο άλλο χέρι το
καλώδιο ρεύματος.
Εικόνα
Για να μην σχηματιστούν πατημασιές στο φρεσκοκαθα-
ρισμένο δάπεδο, να εργάζεστε προς τα πίσω με κατεύ-
θυνση προς την πόρτα.
 Κρατάτε τη συσκευή από τη χειρολαβή υπό γωνία
60 μοιρών.
 Ο καθαρισμός του δαπέδου πραγματοποιείται με-
τακινώντας τη συσκευή προς τα εμπρός και προς
τα πίσω με ταχύτητα όμοια με τη χρήση της ηλε-
κτρικής σκούπας.
 Αν υπάρχουν πιο δύσκολοι ρύποι, να περνάτε τη
συσκευή με αργές κινήσεις πάνω από το δάπεδο.
 Στον παραδοτέο εξοπλισμό τα ζεύγη των βουρ-
τσών είναι γκρι και κίτρινα: Τα δύο ζεύγη κυλίνδρων
έχουν την ίδια λειτουργικότητα, αλλά μπορούν να
χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά πεδία εφαρμο-
γής (χρωματική διάκριση π.χ. για κουζίνα και λου-
τρό).
Έναρξη εργασίας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή ξεκινούν να περιστρέ-
φονται οι κύλινδροι καθαρισμού. Για να μην κινείται η συ-
σκευή προς τα εμπρός από μόνη της, πρέπει να κρατάτε
καλά τη χειρολαβή.
Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή καθαρού νερού είναι γεμάτη
με νερό και ότι έχει τοποθετηθεί η δεξαμενή ακάθαρτου
νερού στη συσκευή.
Εικόνα
 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
Εικόνα
 Για γρήγορη ύγρανση των κυλίνδρων προσθέστε
στη μονάδα καθαρισμού με μια μεζούρα 50 ml κα-
θαρού νερού.
 Ενεργοποιήστε τη συσκευή και θέστε σε λειτουργία
τον σταθμό για 5 δευτερόλεπτα.
Με τον τρόπο αυτό η συσκευή αποκτά τη βέλτιστη
υγρασία, ώστε να γίνει γρήγορος καθαρισμός.
Εικόνα
 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το δι-
ακόπτη Οn/Off της συσκευής.
– 9

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: