Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Περιεχόμενα
Γενικές υποδείξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Περιγραφή συσκευής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Συναρμολόγηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Ενεργοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Φροντίδα και συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . EL
Γενικές υποδείξεις
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
για πρώτη φορά, διαβάστε το παρόν
πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρή-
σης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτό και
φυλάξτε το για μελλοντική χρήση ή για
τον επόμενο ιδιοκτήτη.
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού δαπέδων απο-
κλειστικά για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων σε ιδι-
ωτικές κατοικίες και μόνο σε σκληρά δάπεδα ανθεκτικά
στο νερό.
Μην καθαρίζετε δάπεδα με ευαισθησία στο νερό, όπως
π.χ. δάπεδα από φελλό (η υγρασία μπορεί να διεισδύσει
στο εσωτερικό και να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο).
Η συσκευή ενδείκνυται για καθαρισμό δαπέδων από
PVC, λινέλαιο, πλακάκια, πέτρα, παρκέ με λάδι ή με κε-
ρί, λαμινάτ καθώς και για κάθε δάπεδο ανθεκτικό στο
νερό.
Προστασία περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην
πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμμα-
τα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.
Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα
υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται
προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό
αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες
διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.
Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές συχνά περι-
λαμβάνουν εξαρτήματα, που σε περίπτωση λανθασμέ-
νης μεταχείρισης ή απόρριψης μπορούν να αποτελέ-
σουν εστία κινδύνου για την υγεία και το περιβάλλον.
Αυτά τα εξαρτήματα είναι όμως απαραίτητα για τη σω-
στή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν
αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα
σκουπίδια.
Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε
να βρείτε στη διεύθυνση:
www.kaercher.com/REACH
Συσκευασία
Το παραδοτέο υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη
συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία ελέγξτε το περι-
εχόμενο της ως προς την πληρότητα.
Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά
τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμη-
θευτή σας.
92
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλα-
5
κτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκο-
5
πτη λειτουργία της συσκευής.
9
Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα
9
βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.
9
9
11
Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν
από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων.
12
Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδή-
13
ποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε
αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση
που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακα-
λούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατά-
στημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή
στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής
εξυπηρέτησης πελατών μας.
(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)
Σύμβολα στη συσκευή
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνετε το σημάδι
"MAX" στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
Λάβετε υπόψη τον ακόλουθο τρόπο δρά-
σης:
1.
Πρώτα αδειάστε τη δεξαμενή ακάθαρτου
νερού.
2.
Έπειτα, γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νε-
ρού.
Υποδείξεις ασφαλείας
– Εκτός από τις υποδείξεις στις
οδηγίες λειτουργίας πρέπει
να τηρούνται οι γενικές διατά-
ξεις ασφάλειας και πρόληψης
ατυχημάτων που προβλέπει ο
νομοθέτης.
– Οι προειδοποιητικές πινακί-
δες και οι πινακίδες υποδείξε-
ων που είναι τοποθετημένες
στη συσκευή, παρέχουν ση-
μαντικές υποδείξεις για την
ασφαλή λειτουργία.
– 5
EL
Ανταλλακτικά
Εγγύηση

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: