Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Varmista, että puhdasvesisäiliö on täytetty vedellä ja li-
kavesisäiliö asetettu laitteeseen.
Kuva
 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Kuva
 Täytä telojen nopeaa kostuttamista varten puhdis-
tusasemaan mittapikarin avulla 50 ml puhdasta
vettä.
 Kytke laite päälle ja käytä sitä asemassa 5 sekun-
nin ajan.
Silloin laitteessa on optimaalinen kosteus, joka
mahdollistaa nopean puhdistuksen.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Nosta laite kantokahvasta pois puhdistusasemasta
ja aseta lattialle.
 Pidä laitteesta kiinni kädensijasta.
Kuva
 Käynnistä laite painamalla On/Off -laitekytkintä.
Puhdistusaineen jälkitäyttö
HUOMIO
Tyhjennä likavesisäiliö ennen puhdasvesisäiliön täyt-
töä. Näin voidaan välttää likavesisäiliön ylivuotaminen.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
Kuva
 Vedä puhdasvesisäiliö kädensijasta pois laitteesta.
Kuva
 Avaa polttoainesäiliön kansi.
 Täytä puhdasvesisäiliö kylmällä tai haalealla vesi-
johtovedellä.
 Lisää tarvittaessa puhdistus- tai hoitoainetta.
 "MAX"-merkintää ei saa täytettäessä ylittää.
 Sulje polttoainesäiliön korkki.
Kuva
 Aseta tuorevesisäiliö laitteeseen.
Puhdasvesisäiliön täytyy olla tiukasti laitteessa
kiinni.
Likavesisäiliön tyhjennys
HUOMIO
Jotta likavesisäiliö ei vuoda yli, täytyy veden määrä
säännöllisesti tarkastaa. "MAX"-merkintää ei saa ylittää.
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
Kuva
 Pidä likavesisäiliösta kiinni alemmasta kahvalistas-
ta ja paina samalla ylempää kahvalistaa peukalol-
lasi alaspäin.
Kuva
 Ota likavesisäiliö ulos.
Kuva
 Poista likavesisäiliön kansi.
 Tyhjennä likavesisäiliö.
 Puhdista kansi/erotin ja likavesisäiliö likaantumis-
asteen mukaan vesijohtovedellä.
 Aseta kansi likavesisäiliöön.
Kannen täytyy olla tiukasti likavesisäiliössä kiinni.
Kuva
 Aseta likavesisäiliö laitteeseen.
Likavesisäiliön täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.
Käytön keskeytys
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
HUOMIO
Aseta laite seisontavakavuuden vuoksi aina puhdistus-
ja säilytysasemaan, kun keskeytät työn. Jos seisonta-
vakavuus ei ole riittävä, laite voi kaatua ja siitä voi valua
ulos nesteitä, jotka vaurioittavat lattian pintaa.
Laitteen kytkeminen pois päältä
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
Kuva
HUOMIO
Puhdista laite työn päätyttyä huuhtelulla.
Katso luku "Laitteen puhdistus huuhtelulla".
Kuva
 Tyhjennä laite täysin.
Kuva
-
Kuva
 Tyhjennä likavesisäiliö.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
 Jos puhdasvesisäiliössä tai puhdistusasemassa on
vielä vettä, tyhjennä vesi.
Kuva
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Kuva
 Kelaa verkkokaapeli kaapelikoukkujen ympärille.
 Kiinnitä verkkokaapeli kaapelikiinnittimillä.
HUOMIO
Hajujen muodostumisen välttämiseksi tuorevesi- ja jäte-
vesisäiliö on tyhjennettävä kokonaan ennen laitteen va-
rastointia.
Kuva
 Kanna laite kantokahvasta säilytyspaikkaan.
Kuva
 Aseta seisontavakauden vuoksi laite puhdistus-
asemaan.
 Säilytä laitetta kuivissa tiloissa.
Laitteen puhdistus huuhtelulla
HUOMIO
Työn lopuksi on laite huuhdeltava puhtaalla vedellä
puhdistusasemassa. Tämän toimenpiteen avulla laite
voidaan optimaalisesti puhdistaa ja välttää se, että likaa
ja bakteereita kerääntyy laitteeseen tai syntyy epämiel-
lyttäviä hajuja.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
 Laske puhdasvesisäiliöön hieman kylmää tai haa-
leaa vesijohtovettä huuhtelua varten, jotta kaikki
– 9
FI
Laitteen säilytys
Hoito ja huolto
89

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: