Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Curăţarea capului de aspirare
ATENŢIE
În caz de murdărie persistentă sau când piese (de ex.
pietre, cioburi) intră în capul de aspirare, acesta trebuie
curăţat. În timpul lucrului, aceste piese cauzează un
zgomot puternic sau blochează canalele de aspirare şi
reduc puterea de aspirare.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Scoateţi ştecherul din priză.
Figură
 Îndepărtaţi cilindrii de curăţare.
Vezi capitolul „Curăţarea cilindrilor".
Figură
 Apăsaţi pe închizătoarea capului de aspirare.
 Scoateţi capacul de la capul de aspirare.
 Curăţaţi capacul de la capul de aspirare sub apă
curentă.
 Dacă este nevoie, eliberaţi canalele de aspirare şi
fantele de la capacului capului de aspirare de par-
ticulele fixe.
 Curăţaţi capul de aspirare al aparatului cu o lavetă
umedă.
 Fixaţi capacul capului de aspirare pe capul de as-
pirare.
Figură
 Înşurubaţi cilindrii de curăţare până la opritorul de
pe suportul pentru cilindri.
Vezi capitolul „Curăţarea cilindrilor".
Curăţarea rezervorului de apă uzată
ATENŢIE
Pentru ca separatorul să nu se înfunde cu praf şi mur-
dărie sau pentru ca murdăria să nu se fixeze în rezer-
vor, rezervorul de apă uzată trebuie curăţat în mod re-
gulat.
Figură
 Opriţi aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/
oprit al acestuia.
Figură
 Introduceţi aparatul în staţia de curăţare.
Figură
până la
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă uzată din aparat.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată".
 Curăţaţi capacul/separatorul şi rezervorul de apă
uzată cu apă de la robinet.
 Rezervorul de apă uzată poate fi curăţat şi în maşi-
na de spălat vase.
Figură
 După curăţare, reintroduceţi în aparat rezervorul
de apă uzată cu capac.
156
Produse pentru curăţenie şi întreţinere
ATENŢIE
Utilizarea de produse pentru curăţenie şi întreţinere ne-
corespunzătoare poate deteriora aparatul şi poate duce
la anularea garanţiei.
Indicaţie
Dacă este nevoie, la curăţarea podelelor folosiţi produ-
se pentru curăţenie sau întreţinere KÄRCHER.
 La dozarea produselor pentru curăţenie şi întreţi-
nere fiţi atenţi la cantităţile indicate de producător.
 Pentru a preveni formarea de spumă, mai întâi um-
pleţi rezervorul de apă curată cu apă şi apoi cu pro-
dusele pentru curăţare sau întreţinere.
 Pentru ca cantitatea de umplere să nu depăşească
marcajul „MAX" al rezervorului de apă curată, la
umplere cu apă, lăsaţi loc şi pentru cantitatea de
produse pentru curăţenie sau întreţinere.
Remedierea defecţiunilor
Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteţi re-
media cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de necla-
rităţi sau pentru defecte care nu se regăsesc aici, vă ru-
găm să vă adresaţi service-ului pentru clienţi autorizat.
Lipseşte umezirea cu apă curată a cilindrului
Cartuşul filtrului nu este introdus.
Figură
 Scoateţi rezervorul de apă curată şi introduceţi car-
tuşul filtrului cu ştiftul opritor în partea de sus.
Cartşul filtrului este introdus greşit.
 Scoateţi cartuşul filtrului şi introduceţi-l cu ştiftul
opritor în partea de sus.
Furtunul de aspirare este înfundat din cauza depuneri-
lor de murdărie.
 Îndepărtaţi cu atenţie furtunurile de aspirare de la
capul de aspirare şi de la aparatul de bază.
 Introduceţi furtunurile de aspirare timp de 10 - 20
de minute în apă rece.
 Curăţaţi furtunurile de aspirare cu un obiect neas-
cuţit şi/sau sub jet de apă.
Aparatul nu îndepărtează murdăria
Nu este apă în rezervorul de apă.
 Adăugaţi apă
Rezervorul de apă curată nu este bine poziţionat în apa-
rat.
 Introduceţi rezervorul de apă curată astfel încât să
fie fixat bine în aparat.
Cilindrii de curăţare lipsesc sau nu sunt montaţi corect.
Figură
 Introduceţi cilindrii de curăţare sau înşurubaţi cilin-
drii de curăţare până la opritorul de pe suportul
pentru cilindri.
Cilindrii de curăţare sunt murdari sau uzaţi.
 Curăţaţi cilindrii de curăţare.
sau
 Înlocuiţi cilindrii de curăţare.
– 11
RO

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: