Download  Print this page

Advertisement

Samazinās sūkšanas jauda
Ir nosprostoti sūkšanas galvas iesūkšanas kanāli un
spraugas.
Attēls
 Noņemiet sūkšanas galvas pārsegu un iztīriet sūk-
šanas galvu.
Skatīt nodaļu "Sūkšanas galvas tīrīšana".
Ierīce zaudē netīro ūdeni
Pārpildīta netīrā ūdens tvertne.
Attēls
līdz
Attēls
 Nekavējoties iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
Skatīt nodaļu "Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana".
Netīrā ūdens tvertne nav pareizi ievietota ierīcē.
 Pārbaudiet, vai netīrā ūdens tvertnes vāks ir uzlikts
stingri.
Skatīt nodaļu "Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana".
Nosprostots separators.
 Noņemiet netīrā ūdens tvertnes vāku un iztīriet se-
paratoru.
Skatīt nodaļu "Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana".
Tīrīšanas laikā ir bojāts netīrā ūdens tvertnes separato-
ra filtra siets.
 Nomainiet separatoru.
Ierīce uz grīdas atstāj svītras
Tīrīšanas vai kopšanas līdzekļi nav piemēroti ierīcei vai
tiek lietoti nepareizās devās.
 Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos tīrīšanas un kop-
šanas līdzekļus.
Skatīt nodaļu "Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi".
 Ievērojiet ražotāja norādītās ieteicamās devas.
Sākotnējā rullīšu mitrināšana nav veikta vai nav bijusi
pietiekami ilgstoša, tādēļ tie nav pilnībā samitrināti (tā-
dēļ rullīši tīra tikai daļēji).
Attēls
 Pilnībā samitriniet rullīšus.
Roktura noņemšana no pamatierīces
IEVĒRĪBAI
Pēc montāžas rokturi no pamatierīces vairs nedrīkst no-
ņemt.
Rokturi no pamatierīces drīkst noņemt tikai tad, ja ierīce
tiek nodota apkopes nolūkā.
Attēls
Skatīt attēlu lietošanas instrukcijas beigās
 Skrūvgriezi 90 grādu leņķī ievietojiet mazajā atverē
roktura aizmugurē un noņemiet rokturi.
IEVĒRĪBAI
Pievērsiet uzmanību tam, lai netiek bojāts savienojuma
kabelis starp pamatierīci un rokturi.
Strāvas pieslēgums
Spriegums
Aizsardzības līmenis
Aizsardzības klase
Tehniskie dati attiecībā uz jaudu
Strāvas patēriņš
Rullīšu apgriezienu skaits minūtē
Tilpums
Tīrā ūdens tvertne
Tīrīšanas stāvvieta
Izmēri
Kabeļa garums
Svars (bez tīrīšanas šķidrumiem)
Garums
Platums
Augstums
Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!
– 12
LV
Tehniskie dati
220-240 V
1~50-60 Hz
IPX4
460 W
500 apgr./min
400 ml
200 ml
7,0 m
5,0 kg
320 mm
270 mm
1220 mm
II
205

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: