Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Přístroj ztrácí znečištěnou vodu
Nádrž na špinavou vodu je přeplněná.
Ilustrace
Ilustrace
 Nádrž na špinavou vodu okamžitě vyprázdněte.
Viz kapitolu „Čištění nádrže na špinavou vodu".
Nádrž na špinavou vodu nesedí správně v přístroji
správně.
 Zkontrolujte, zda je víko pevně nasazené na nádrži
na špinavou vodu.
Viz kapitolu „Čištění nádrže na špinavou vodu".
Odlučovač je ucpaný.
 Sejměte víko z nádrže na špinavou vodu a vyčistě-
te odlučovač.
Viz kapitolu „Čištění nádrže na špinavou vodu".
Filtrační síť odlučovače z nádrže znečištěné vody byla
při čištění poškozena.
 Vyměňte odlučovač.
Přístroj na podlaze zanechává pruhy
Čisticí nebo ošetřovací prostředek není pro přístroj
vhodný nebo je špatně nadávkovaný.
 Používejte výrobcem doporučené čisticí a ošetřo-
vací prostředky.
Viz kapitolu „Čisticí a ošetřovací prostředky".
 Dbejte na údaje o dávkování od výrobce.
Prvotní navlhčení válců nebylo provedeno vůbec nebo
bylo provedeno příliš krátce a válce tedy nejsou zcela
navlhčené (proto čistí jen částečně).
Ilustrace
 Válce zcela navlhčete.
Sejmutí rukojeti ze základního zařízení
POZOR
Po sestavení již rukojeť ze základního zařízení nesní-
mejte.
Rukojeť se smí ze základního zařízení snímat pouze při
odeslání přístroje do servisu.
Ilustrace
Viz vyobrazení na konci návodu k použití.
 Zasuňte šroubovák v úhlu 90 stupňů do malého
otvoru na zadní straně rukojeti a sejměte rukojeť.
POZOR
Dbejte na to, aby se nepoškodil spojovací kabel mezi
základním zařízením a rukojetí.
Technické údaje
Přívod el. proudu
Napětí
Stupeň krytí
Třída krytí
Výkonnostní parametry
Příkon
Otáčky válců za minutu
Plnicí množství
Nádrž na čistou vodu
Čisticí stanice
Rozměry
Délka kabelu
Hmotnost (bez čisticích kapalin)
Délka
Šířka
Výška
Technické změny vyhrazeny.
– 12
CS
220–240 V
1~50-60 Hz
IPX4
II
460 W
500 ot/min
400 ml
200 ml
7,0 m
5,0 kg
320 mm
270 mm
1220 mm
133

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: