Download  Print this page

Advertisement

 Laitetta ei saa käyttää matto-
jen tai kokolattiamattojen
puhdistamiseen.
 Laitetta ei saa viedä konvekto-
rilämmittimien pohjaverkkojen
yli. Laite ei pysty ottamaan vas-
taan ulosvaluvaa vettä, jos sitä
viedään verkon yli.
 Pitempien käyttötaukojen
ajaksi ja laitteen käyttämisen
jälkeen, kytke pääkytkin/laite-
kytkin pois päältä tai vedä
verkkopistoke irti pistorasias-
ta.
 Laitetta ei saa käyttää alle
0 °C lämpötiloissa.
 Suojaa laite sateelta. Älä säi-
lytä laitetta ulkona.
Laitekuvaus
 Katso avattavalla kansisivulla ole-
via kuvia!
1
PÄÄLLE-/POIS-kytkin
2
Käsikahva
3
Johdon pidike
4
Verkkokaapeli
5
Kaapeliklipsi
6
Kantokahva
7
Likavesisäiliön/erottimen kansi
8
Likavesisäiliö
9
Puhdistustelan kädensijasyvennys
10
Puhdistustelat
11
Imupään suojus
12
Imupään lukitus
13
Raikasvesisäiliö
14
Puhdasvesisäiliön kansi
15
Puhdistus-/pysäköintiasema
16
Suodatinpatruuna
17
Puhdistusaine
 Katso avattavalla kansisivulla ole-
via kuvia!
Kuva
 Työnnä kädensijalistaa peruslaitteeseen vastee-
seen saakka, kunnes kädensija lukittuu kuuluvasti.
Kädensijalistan täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.
88
RM 536
Asennus
Tuorevesisäiliön täyttö
Kuva
 Aseta seisontavakauden vuoksi laite puhdistus-
asemaan.
Kuva
 Vedä puhdasvesisäiliö kädensijasta pois laitteesta.
Kuva
 Avaa polttoainesäiliön kansi.
 Täytä puhdasvesisäiliö kylmällä tai haalealla vesi-
johtovedellä.
 Tarvittaessa puhdasvesisäiliöön voidaan täyttää
KÄRCHERin puhdistus- tai hoitoaineita.*
Katso luku "Puhdistus- ja hoitoaineet".
 "MAX"-merkintää ei saa täytettäessä ylittää.
 Sulje polttoainesäiliön korkki.
Kuva
 Aseta tuorevesisäiliö laitteeseen.
 Puhdasvesisäiliön täytyy olla tiukasti laitteessa
kiinni.
HUOMIO
*Puhdistus- tai hoitoaineen annostelusuositukseen on
kiinnitettävä huomiota.
HUOMIO
Kuva
Laite voi ottaa vastaan vain likaa ja nesteitä (enint. 250
ml).
Kuva
Poista ennen työn alkua on lattialta kaikki mahdolliset
esineet, kuten sirpaleet, pienet kivet, ruuvit tai leikkika-
lujen osat.
Tarkasta lattian vedenkestävyys ennen laitteen käyttöä
jostain huomaamattomasta kohdasta. Mitään vedelle
herkkiä pintoja kuten käsittelemättömiä korkkilattioita ei
saa puhdistaa (kosteutta voi päästä sisään lattiaan ja
vaurioittaa sitä).
Ohjeita
Jotta vältät verkkokaapeliin kompastumisen, pidä kä-
densijaa toisessa kädessä ja verkkokaapelia toisessa.
Kuva
Jotta juuri pyyhitylle lattialle ei synny jalanjälkiä, työs-
kentele taaksepäin oven suuntaan.
 Pidä laitetta kädensijasta n. 60 asteen kulmassa.
 Lattian puhdistus tapahtuu liikuttamalla laitetta
eteen- ja taaksepäin samalla nopeudella, kuin käy-
tettäessä pölynimuria.
 Jos likaa on erittäin paljon, laitteen voi antaa hi-
taasti liukua lattian yli.
 Jos toimitukseen kuuluu harmaa ja keltainen tela-
pari: Molemmilla telapareilla on samat toiminnot,
mutta niitä voidaan käyttää eri käyttöalueilla (erot-
telu värin perusteella esim. keittiötä ja kylpyhuonet-
ta varten).
Puhdistustyön aloitus
HUOMIO
Heti kun laite käynnistetään, puhdistustelat alkavat pyö-
riä. Jotta laite ei liiku itsestään, sitä täytyy pitää käden-
sijasta kiinni.
– 8
FI
Käyttöönotto
Käyttö
Yleiset
käyttöohjeet

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: