Download  Print this page

Advertisement

Apparatet lækker snavsevand
Snavsevandsbeholderen er overfyldt.
Figur
til
Figur
 Tøm omgående snavsevandsbeholderen.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholderen".
Snavsevandsbeholderen sidder ikke korrekt i apparatet.
 Kontrollér, om låget på snavsevandsbeholderen
sidder korrekt.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholderen".
Afstrygeren er tilstoppet.
 Tag låget på snavsevandsbeholderen af, og rengør
afstrygeren.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholderen".
Udskilningsanlæggets filternet fra snavsevandstanken
blev beskadiget under rengøringen.
 Udskift udskilningsanlægget.
Apparatet laver striber på gulvet
Rengørings- eller plejemidlet er ikke egnet til apparatet
eller er forkert doseret.
 Anvend de rengørings- og plejemidler, der anbefa-
les af producenten.
Se kapitlet "Rengørings- og plejemiddel".
 Overhold producentens doseringsanvisninger.
Den første fugtning af valserne er ikke eller er anvendt i
for kort tid, og de er derved ikke blevet fuldstændige fug-
tige (valserne rengør derfor kun delvist).
Figur
 Valserne er fuldstændig fugtige.
Aftagning af håndtaget på grundenheden
BEMÆRK
Tag ikke længere håndtaget af grundenheden efter
samling.
Håndtaget på grundenheden må kun tages af, hvis ma-
skinen afsendes til serviceformål.
Figur
Se figur i slutningen af driftsvejledningen
 Sæt skruetrækkeren i en vinkel på 90 grader i den
lille åbning på bagsiden af håndtaget, og tag hånd-
taget af.
BEMÆRK
Vær opmærksom på, at forbindelseskablet mellem
grundenheden og håndtaget ikke beskadiges.
Strømtilslutning
Spænding
Beskyttelsesniveau
Beskyttelsesklasse
Ydelsesdata
Optaget effekt
Valseomdrejninger pr. minut
Påfyldningsmængde
Ferskvandtank
Rengøringsstation
Mål
Kabellængde
Vægt (uden rengøringsvæsker)
Længde
Bredde
Højde
Forbehold for tekniske ændringer!
– 12
DA
Tekniske data
220-240 V
1~50-60 Hz
IPX4
460 W
500 o/min
400 ml
200 ml
7,0 m
5,0 kg
320 mm
270 mm
1220 mm
II
69

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: