Download  Print this page

Advertisement

 Μην γεμίζετε ποτέ τη δεξαμε-
νή νερού με διαλύτες, υγρά
που περιέχουν διαλύτες ή μη
αραιωμένα οξέα (π.χ. απορ-
ρυπαντικά, βενζίνη, αραιωτι-
κά χρωμάτων και ακετόνη),
διότι προσβάλλουν τα υλικά
που χρησιμοποιούνται στη
συσκευή.
 Η συσκευή δεν πρέπει να μέ-
νει ποτέ χωρίς επιτήρηση,
όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
 Τα μέλη του σώματός σας
(π.χ. μαλλιά, δάκτυλα) πρέπει
να παραμένουν μακριά από
τους περιστρεφόμενους κυ-
λίνδρους καθαρισμού.
 Κατά τον καθαρισμό της κε-
φαλής αναρρόφησης προ-
στατέψτε τα χέρια σας, επειδή
υπάρχει κίνδυνος τραυματι-
σμού από αιχμηρά αντικείμε-
να (π.χ. σκλήθρα).
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Ενεργοποιείτε τη συσκευή
μόνο όταν έχει τοποθετηθεί η
δεξαμενή καθαρού νερού και
η δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
 Με τη συσκευή δεν επιτρέπε-
ται η αναρρόφηση αιχμηρών
ή μεγάλων αντικειμένων (π.χ.
θραύσματα, χαλίκια, κομμάτια
παιχνιδιών).
 Μην γεμίζετε το δοχείο καθα-
ρού νερού με οξικά οξέα,
αφαλατικά υλικά, αιθέρια
έλαια ούτε με παρόμοιες ουσί-
ες. Επίσης, προσέχετε να μην
αναρροφηθούν αυτές οι ουσί-
ες.
 Τα ανοίγματα εξαερισμού της
συσκευής δεν επιτρέπεται να
φράζονται.
 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή
μόνο σε σκληρά δάπεδα με
αδιάβροχη επίστρωση (π.χ.
λακαρισμένο παρκέ, επισμαλ-
τωμένα πλακίδια, λινοτάπη-
τας).
 Μην χρησιμοποιείτε τη συ-
σκευή για τον καθαρισμό χα-
λιών ή μοκετών.
 Μην οδηγείτε τη συσκευή
επάνω από τις επιδαπέδιες
σχάρες συστημάτων θέρμαν-
σης με θερμοπομπούς. Το
εξερχόμενο νερό δεν μπορεί
να αναρροφηθεί από τη συ-
σκευή όταν αυτή περνάει
πάνω από τις σχάρες.
 Σε περίπτωση μεγάλων δια-
κοπών των εργασιών και μετά
τη χρήση, απενεργοποιήστε
τη συσκευή από το γενικό δια-
κόπτη / το διακόπτη της συ-
σκευής και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας.
 Μην χρησιμοποιείτε τη συ-
σκευή σε θερμοκρασίες κάτω
των 0 °C.
 Προστατέψτε τη συσκευή από
τη βροχή. Μην αποθηκεύετε
τη συσκευή σε υπαίθριο χώ-
ρο.
– 8
EL
95

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: