Download  Print this page

Advertisement

Slika
 Uređaj uhvatite za ručku za nošenje i izvadite iz
stanice za čišćenje te odložite na pod.
 Uređaj držite za ručku.
Slika
 Za uključivanje pritisnite uključno/isključnu sklopku
uređaja.
Dolijevanje tekućine za čišćenje
PAŽNJA
Prije punjenja spremnika svježe vode ispraznite spre-
mnik prljave vode. Tako se izbjegava prelijevanje spre-
mnika prljave vode.
Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prljave vode".
Slika
 Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.
Slika
 Spremnik svježe vode izvadite iz uređaja povlačeći
za ručku.
Slika
 Otvorite zatvarač spremnika za gorivo.
 Spremnik svježe vode napunite hladnom ili mla-
kom vodovodnom vodom.
 Po potrebi dodajte sredstva za čišćenje ili njegu.
 Pri punjenju se ne smije prekoračiti oznaka „MAX".
 Zatvorite zatvarač spremnika.
Slika
 Spremnik svježe vode umetnite u uređaj.
Spremnik svježe vode mora čvrsto dosjedati u ure-
đaj.
Pražnjenje spremnika prljave vode
PAŽNJA
Kako se spremnik prljave vode ne bi prelio, valja redo-
vito provjeravati razinu vode. Ne smije se prekoračiti
oznaka „MAX".
Slika
 Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.
Slika
 Spremnik prljave vode držite za donju ručku, a pri-
tom gornju ručku palcem pritisnite prema dolje.
Slika
 Izvadite spremnik prljave vode.
Slika
 Uklonite poklopac sa spremnika prljave vode.
 Ispraznite spremnik prljave vode.
 Ovisno o nečistoći, poklopac/separator i spremnik
prljave vode očistite vodovodnom vodom.
 Poklopac postavite na spremnik prljave vode.
Poklopac mora čvrsto nasjedati na spremnik prlja-
ve vode.
Slika
 Spremnik prljave vode umetnite u uređaj.
Spremnik prljave vode mora čvrsto dosjedati u ure-
đaj.
Slika
 Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu
sklopku.
Slika
 Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.
PAŽNJA
U slučaju prekida rada uređaj radi stabilnosti uvijek sta-
vite u stanicu za čišćenje odnosno parkiranje. Ako nije
dovoljno stabilan, uređaj se može prevrnuti pa pritom
mogu iscuriti tekućine koje oštećuju podnu oblogu.
170
Prekid rada
Isključivanje uređaja
Slika
 Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu
sklopku.
Slika
 Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.
Slika
PAŽNJA
Po završetku rada uređaj očistite ispiranjem.
Vidi poglavlje „Čišćenje uređaja ispiranjem".
Slika
 Potpuno ispraznite uređaj.
Slika
do
Slika
 Ispraznite spremnik prljave vode.
Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prljave vode".
 Ako u spremniku svježe vode ili stanici za čišćenje
još ima vode, ispraznite je.
Slika
 Izvucite utikač iz utičnice.
Slika
 Mrežni kabel namotajte na kuke za kabel.
 Mrežni kabel učvrstite kabelskom kopčom.
PAŽNJA
Za izbjegavanje neugodnih mirisa, prije skladištenja
uređaja spremnik svježe vode i spremnik prljave vode
moraju se u potpunosti isprazniti.
Slika
 Uređaj odnesite do mjesta skladištenja držeći ga za
ručku za nošenje.
Slika
 Uređaj postavite u stanicu za čišćenje radi stabilno-
sti.
 Uređaj čuvajte u suhim prostorijama.
Njega i održavanje
Čišćenje uređaja ispiranjem
PAŽNJA
Po završetku rada uređaj uvijek isperite sa stanicom za
čišćenje i svježom vodom. To je optimalan način čišće-
nja uređaja, čime se sprečava da u njemu nastanu na-
slage prljavštine i bakterija ili neugodni mirisi.
Slika
 Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu
sklopku.
Slika
 Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.
 Za postupak ispiranja spremnik svježe vode napu-
nite hladnom ili mlakom vodovodnom vodom, kako
biste usisne kanale i proreze na usisnoj glavi u pot-
punosti oslobodili od ostataka sredstva za čišćenje.
 Spremnik svježe vode umetnite u uređaj.
Slika
 Izvadite i ispraznite spremnik prljave vode.
Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prljave vode".
 Mjernu posudu napunite s 200 ml vode.
 U stanicu za čišćenje dolijte vodu.
 Po potrebi se za ispiranje može dodati i odgovara-
juće sredstvo za čišćenje proizvođača KÄRCHER.
 Za uključivanje pritisnite uključno/isključnu sklopku
uređaja.
– 9
HR
Čuvanje uređaja

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: