Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Çalıştırma
Kullanımla ilgili genel
uyarılar
DIKKAT
Şekil
Cihaz sadece kir ve sıvıları (maks. 250 ml) toplayabilir.
Şekil
Çalışmaya başlamadan önce gerekirse örn. yerdeki
cam kırıkları, çakıl taşları, cıvata ya da oyuncak parça-
ları gibi cisimleri temizleyin.
Cihazı kullanmadan önce zemini su dayanıklılığı açısın-
dan dikkat çekmeyen bir noktada kontrol edin. Örn. iş-
lenmemiş mantar zeminler gibi suya hassasiyeti olan
kaplamaları temizlemeyin (nem içeri sızabilir ve zemine
zarar verebilir).
Uyarılar
Şebeke kablosuna takılmamak için bir elinizle tutamağı
ve diğer elinizle şebeke kablosunu tutun.
Şekil
Yeni temizlenen zeminde ayak izi yapmamak için kapı
yönünde geriye doğru çalışın.
 Cihazı yakl. 60 derecelik bir açıyla tutamağından
tutun.
 Zemin temizliği cihazı süpürür gibi bir hızda öne ve
arkaya hareket ettirilerek yapılır.
 Cihazı yoğun kirlenmelerde yavaş bir şekilde ze-
min üzerinde kaydırın.
 Gri ve sarı silindir çiftlerinin teslimat içeriği: Her iki
silindir çifti aynı işleve sahiptir ancak farklı uygula-
ma alanları (renk farkı, ör. mutfak ve banyo için)
için kullanılabilir.
Çalışmaya Başlama
DIKKAT
Cihaz çalıştırıldığı anda temizlik silindirleri dönmeye
başlar. Cihazın kendi kendine hareket etmemesi için tu-
tamak sıkıca tutulmalıdır.
Temiz su deposuna su doldurulmuş olmasını ve kirli su
deposunun cihaza takılı olmasını sağlayın.
Şekil
 Elektrik fişini prize takın.
Şekil
 Silindirlerin çabuk nemlendirilmesi için temizleme
istasyonuna bir ölçek yardımıyla 50 ml temiz su
doldurun.
 Cihazı çalıştırın ve istasyonda 5 saniye boyunca iş-
letime alın.
Cihaz artık hızlı bir temizleme sağlamak için opti-
mum neme sahiptir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı taşıma kulpundan tutarak temizlik istasyo-
nundan dışarı çıkarın ve zemine koyun.
 Cihazın tutamağını sıkıca tutun.
Şekil
 Açmak için cihaz şalterine (Açma/Kapama) basın.
Temizleme sıvısı ekleyin
DIKKAT
Lütfen temiz su deposunu doldurmadan önce kirli su de-
posunu boşaltın. Böylece kirli su deposunun taşması
önlenir.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
Şekil
 Temiz su deposunu tutamaktan tutarak cihazdan
çıkarın.
Şekil
 Depo kapağını açın.
 Temiz su deposunu soğuk ya da ılık şebeke suyu
ile doldurun.
 İhtiyaca göre temizleme ya da bakım maddesi ek-
leyin.
 Doldurma sırasında "MAX" işareti aşılmamalıdır.
 Depo kapağını kapatın.
Şekil
 Temiz su tankını cihaza yerleştirin.
Temiz su deposu cihaz üzerinde sabit oturmalıdır.
Pis su deposunun boşaltılması
DIKKAT
Kirli su deposunun taşmaması için su seviyesini düzenli
olarak kontrol edin. "MAX" işareti aşılmamalıdır.
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
Şekil
 Kirli su deposunu alttaki tutamağından tutarken
aynı zamanda üst tutamağı baş parmağınızla aşa-
ğı bastırın.
Şekil
 Kirli su deposunu çıkartın.
Şekil
 Kirli su deposunun kapağını çıkarın.
 Pis su deposunu boşaltın.
 Kirlenmeye göre kapak/ayırıcı ve kirli su deposunu
şebeke suyu ile temizleyin.
 Kapağı kirli su deposuna takın.
Kapak, kirli su deposunda sabit durmalıdır.
Şekil
 Pis su tankını cihaza yerleştirin.
Kirli su deposu, cihaz üzerinde sabit durmalıdır.
Çalışmayı yarıda kesme
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
DIKKAT
Devrilmemesi için cihazı molalar sırasında daima temiz-
lik ya da park istasyonuna yerleştirin. Cihaz, yerleştirme
yerinin yetersiz güvenliği sebebiyle devrilebilir ve bu sı-
rada zemin döşemesine zarar veren sıvılar dökülebilir.
– 9
TR
105

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: