Download  Print this page

Advertisement

A gép kikapcsolása
Ábra
 Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/
Ki készülékkapcsolót.
Ábra
 Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.
Ábra
FIGYELEM
A munka befejezése után a készülék tisztítását öblítési
eljárással kell végezni.
Lásd a „Készülék tisztítása öblítési eljárással" fejezetet.
Ábra
 A készüléket teljesen ürítse ki.
Ábra
míg
Ábra
 Ürítse ki a szennyvíztartályt.
Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése" fejezetet.
 Ha még víz található a friss víz tartályban vagy a
tisztítóállomásban, ürítse ki a vizet.
Ábra
 Húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.
Ábra
 A hálózati kábelt tekerje fel a kábeltartókra.
 A hálózati kábelt rögzítse kábelszorítóval.
A készülék tárolása
FIGYELEM
A szagosodás elkerülése érdekében a készülék raktá-
rozásához a frissvíz-tartályt és a szennyvíztartályt telje-
sen ki kell üríteni.
Ábra
 A készüléket a hordozó fogantyúnál fogva vigye a
tárolási helyre.
Ábra
 A stabilitáshoz a készüléket állítsa a tisztítóállo-
másra.
 A készüléket száraz helyiségben kell tárolni.
Ápolás és karbantartás
Készülék tisztítása öblítési eljárással
FIGYELEM
A munka befejezése után a készüléket mindig a tisztító-
állomással és friss vízzel öblíttesse át. Ezzel az eljárás-
sal a készülék optimálisan megtisztul, és elkerülhető,
hogy szennyeződés- és baktériumhalmok vagy kelle-
metlen szagok keletkezzenek a készülékben.
Ábra
 Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/
Ki készülékkapcsolót.
Ábra
 Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.
 Az öblítéshez töltse fel a frissvíztartályt némi hideg
vagy langyos vezetékes vízzel, hogy a szívófej szí-
vócsatornáit és réseit teljesen mentesíteni lehes-
sen a tisztítószer-maradványoktól.
 Helyezze vissza a friss víz tartályt a készülékbe.
Ábra
 Vegye ki és ürítse ki a szennyvíztartályt.
Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése" fejezetet.
 Töltse meg a mérőpoharat 200 ml vízzel.
 Töltse a vizet a tisztítóállomásba.
 Az öblítési eljáráshoz szükség szerint hozzáadhat
megfelelő KÄRCHER-tisztítószereket.
 A bekapcsoláshoz nyomja meg a készülékkapcso-
lót (Be/Ki).
 Járassa a készüléket 30-60 másodpercig, míg a víz
teljesen fel nem szívódik a tisztítóállomásból.
Az öblítési eljárás ezzel befejeződött.
Megjegyzés
Minél hosszabb ideig van a készülék bekapcsolva, an-
nál kevesebb nedvesség marad vissza a tisztítóhenge-
rekben.
 Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/
Ki készülékkapcsolót.
 Ha még víz található a friss víz tartályban, vegye ki
és ürítse ki a friss víz tartályt.
Ábra
 Ürítse ki a szennyvíztartályt.
Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése" fejezetet.
 Ha még víz található a tisztítóállomásban, ürítse ki
a vizet.
Ábra
 Húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.
Ábra
 A hálózati kábelt tekerje fel a kábeltartókra.
 A hálózati kábelt rögzítse kábelszorítóval.
Hengerek tisztítása
FIGYELEM
Mielőtt a készüléket a hengerek kivételéhez lefekteti a
padlóra, a friss víz tartályt és a szennyvíztartályt ki kell
üríteni. Így elkerülhető, hogy a padlóra lefektetés alatt
folyadékok folyjanak ki a tartályokból.
Megjegyzés
Erős szennyeződés esetén a tisztítóhengerek külön
tisztíthatók.
Ábra
 Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/
Ki készülékkapcsolót.
 Ha még víz található a friss víz tartályban, vegye ki
és ürítse ki a friss víz tartályt.
Ábra
 Húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.
 A friss víz tartályt kiüríteni.
Ábra
 Ürítse ki a szennyvíztartályt.
Ábra
 A fogantyú vályúnál csavarja ki a tisztítóhengere-
ket.
 A tisztítóhengereket folyóvíz alatt tisztítsa meg.
vagy
 A tisztítóhengereket mosógépben max. 60 °C hő-
mérsékleten mossa.
FIGYELEM
Mosógépben történő tisztítás esetén ne használjon lá-
gyító hatású öblítőt. Így a mikroszálak nem károsodnak,
és a tisztítóhengerek megtartják nagy tisztító hatásukat.
A tisztítóhengerek szárítógéphez nem alkalmasak.
 A tisztítás után levegőn szárítsa meg a hengereket.
Ábra
 A tisztítóhengereket ütközésig csavarja be a hen-
gertartóra.
 Ügyeljen a henger belső oldalán és a készüléken a
hengertartón levő színes hozzárendelésre (pl. kék
a kékhez).
 A beszerelés után ellenőrizze, hogy a tisztítóhen-
gerek szilárdan ülnek-e.
– 10
HU
123

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: