Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Kod duljih stanki u radu i na-
kon uporabe uređaj isključite
pritiskom na glavni prekidač
odnosno sklopku uređaja i
izvucite strujni utikač.
 Nemojte koristiti uređaj pri
temperaturama ispod 0 °C.
 Aparat zaštitite od kiše. Ne-
kada ga ne čuvajte na otvore-
nom.
Opis uređaja
 Slike pogledajte na preklopnoj
stranici!
1
Uključno/isključna sklopka
2
rukohvat
3
Držač kabela
4
Strujni kabel
5
Kabelski uskočni zatvarač
6
Rukohvat
7
Poklopac spremnika prljave vode / separatora
8
Spremnik prljave vode
9
Udubljenje za držanje valjka za čišćenje
10
Valjci za čišćenje
11
Pokrov usisne glave
12
Zapor usisne glave
13
Spremnik svježe vode
14
Ručka spremnika svježe vode
15
Stanica za čišćenje/parkiranje
16
Filtarski umetak
17
sredstva za pranje
Montaža
 Slike pogledajte na preklopnoj
stranici!
Slika
 Letvicu rukohvata umetnite do kraja u osnovni ure-
đaj, tako da se čujno uglavi.
Letvica rukohvata mora čvrsto dosjedati u uređaj.
Uporaba
Dopunjavanje spremnika svježe vode
Slika
 Uređaj postavite u stanicu za čišćenje radi stabilno-
sti.
Slika
 Spremnik svježe vode izvadite iz uređaja povlačeći
za ručku.
Slika
 Otvorite zatvarač spremnika za gorivo.
 Spremnik svježe vode napunite hladnom ili mla-
kom vodovodnom vodom.
RM 536
HR
 Po potrebi se u spremnik svježe vode mogu puniti
sredstva za čišćenje odnosno njegu proizvođača
KÄRCHER.*
Vidi poglavlje „Sredstva za čišćenje i njegu".
 Pri punjenju se ne smije prekoračiti oznaka „MAX".
 Zatvorite zatvarač spremnika.
Slika
 Spremnik svježe vode umetnite u uređaj.
 Spremnik svježe vode mora čvrsto dosjedati u ure-
đaj.
PAŽNJA
*Pazite na preporuku za doziranje sredstava za čišće-
nje odnosno njegu.
Opće napomene za
rukovanje
PAŽNJA
Slika
Uređaj smije skupljati samo prljavštinu i tekućine (maks.
250 ml).
Slika
Prije početka rada po potrebi s poda uklonite predmete
kao što su primjerice krhotine, šljunak, vijci ili dijelovi
igračaka.
Prije primjene uređaja na neupadljivom dijelu poda pro-
vjerite je li vodootporan. Nemojte čistiti obloge osjetljive
na vodu kao što su primjerice neobrađeni pluteni podovi
(vlaga može prodrijeti i oštetiti pod).
Napomene
Kako biste izbjegli posrtanje preko mrežnog kabela,
ručku držite jednom, a mrežni kabel drugom rukom.
Slika
Kako se na svježe obrisanom podu ne bi pojavili tragovi
stopala, radite unatrag prema vratima.
 Uređaj držite za ručku pod kutom od otprilike 60
stupnjeva.
 Pod se čisti pokretima uređaja naprijed-natrag, br-
zinom kao pri usisavanju.
 U slučaju snažne nečistoće pustite da uređaj pola-
ko klizi po podu.
 Pri sadržaju isporuke para valjaka u sivoj i žutoj bo-
ji: Oba para valjaka imaju istu funkciju, mogu se
međutim upotrijebiti za različita područja primjene
(omogućuje razlikovanje pomoću boje npr. između
kuhinje i kupaonice).
Početak rada
PAŽNJA
Čim se uređaj uključi, valjci za čišćenje počinju se vrtjeti.
Valja čvrsto držati ručku kako se uređaj ne bi sam kre-
tao.
Uvjerite se da je spremnik svježe vode napunjen vodom
te da je spremnik prljave vode umetnut u uređaj.
Slika
 Strujni utikač utaknite u utičnicu.
Slika
 Za brzo vlaženje valjaka napunite stanicu za čišće-
nje pomoću mjerne čaše s 50 ml svježe vode.
 Uređaj uključite pa stanicu pustite da radi 5 sekun-
di.
Uređaj će tada imati optimalnu vlagu koja omogu-
ćuje brzo čišćenje.
Slika
 Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu
sklopku.
– 8
U radu
169

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: