Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Ventilationsåbningerne på
apparatet må ikke tildækkes.
 Anvend kun apparatet på hår-
de gulve med vandfast be-
lægning (f.eks. lakerede par-
ketgulve, emaljerede fliser, li-
noleum).
 Apparatet må ikke anvendes
til rengøring af tæpper og
gulvtæpper.
 Apparatet må ikke føres hen
over gulvvarmegitre. Det ud-
strømmende vand kan ikke
opsuges af apparatet, hvis
det føres hen over et gitter.
 Sluk for apparatet på hoved-
afbryderen / kontakten ved
længere arbejdspauser og
træk stikket ud.
 Apparatet må ikke bruges
ved temperaturer under 0 °C.
 Beskyt damprenseren mod
regn. Må ikke opbevares
udendørs.
Beskrivelse af apparatet
 Se figurerne på side 4!
1
TIL-/FRA-knap
2
Håndtag
3
Kabelholder
4
Strømkabel
5
Kalbelclips
6
Bæregreb
7
Låg til snavsevandsbeholder/afstryger
8
Snavsevandsbeholder
9
Håndtagsfordybning, rengøringsvalse
10
Rengøringsvalser
11
Afdækning, sugehoved
12
Lås på sugehoved
13
Ferskvandtank
14
Håndtag, friskvandsbeholder
15
Rengørings-/parkeringsstation
16
Filterindsats
17
Rensemiddel
 Se figurerne på side 4!
Figur
 Sæt håndtagslisten helt ind i grundenheden, indtil
du kan høre et klik.
Håndtagslisten skal være fast monteret i apparatet.
Påfyld ferskvandstanken
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen, så det
står sikkert.
Figur
 Tag fat i håndtaget og tag friskvandsbeholderen ud
af apparatet.
Figur
 Åbn tankdækslet.
 Fyld friskvandsbeholderen op med koldt eller lun-
kent vand fra vandhanen.
 Der kan om nødvendigt påfyldes hhv. rengørings-
eller plejemiddel fra KÄRCHER i ferskvandstan-
ken.*
Se kapitlet "Rengørings- og plejemiddel".
 Markeringen „MAX" må ikke overskrides ved på-
fyldningen.
 tanklåg skal lukkes.
Figur
 Sæt friskvandstanken ind i maskinen.
 Friskvandsbeholderen skal være fast monteret i
apparatet.
BEMÆRK
*Overhold den anbefalede dosering for hhv. rengørings-
eller plejemidlet.
– 8
DA
RM 536
Montering
Ibrugtagning
65

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: