Download  Print this page

Advertisement

Vakum kafasının temizliği
DIKKAT
Aşırı kirlenmede ya da vakum kafasında parça (örn. taş,
cam kırıkları) varsa bunlar temizlenmelidir. Bu parçalar
çalışma sırasında tıkır tıkır gürültü çıkmasına neden
olur ya da vakum kanallarını tıkar ve vakum gücünü
azaltır.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazın fişini prizden çekin.
Şekil
 Temizleme silindirlerini çıkarın.
Bkz. Bölüm "Silindirlerin temizliği".
Şekil
 Vakum kafası kilidine basın.
 Vakum kafasının kapağını çıkarın.
 Vakum kafasının kapağını akan suyun altında te-
mizleyin.
 İhtiyaca göre vakum kanallarını ve vakum kafası-
nın kapağındaki yuvaları sıkışmış partiküllerden
arındırın.
 Cihazın vakum kafasını nemli bir bezle temizleyin.
 Vakum kafasının kapağını vakum kafasına sabitleyin.
Şekil
 Temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar
silindir tutucuların etrafında çevirerek çıkarın.
Bkz. Bölüm "Silindirlerin temizliği".
Kirli su deposunun temizlenmesi
DIKKAT
Ayırıcının toz ve kirden tıkanmaması veya kirlerin depo-
ya yerleşmemesi için kirli su deposu düzenli olarak te-
mizlenmelidir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
Şekil
bitiş
Şekil
 Kirli su deposunu cihazdan çıkarın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
 Kapak/ayırıcı ve kirli su deposunu şebeke suyu ile
temizleyin.
 Kirli su deposu bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Şekil
 Temizledikten sonra kirli su deposunu kapağıyla
birlikte tekrar cihaza takın.
Temizleme ve bakım maddeleri
DIKKAT
Uygun olmayan temizleme ve bakım maddelerinin kul-
lanılması cihaza zarar verebilir ve garanti hizmetlerinin
sonlanmasına neden olabilir.
Not
İhtiyaç duyulursa zemin temizliği için KÄRCHER temiz-
leme veya bakım maddelerini kullanın.
 Temizleme ve bakım maddelerinin dozajının ayar-
lanmasında üreticinin miktar bilgilerini dikkate alın.
 Köpük oluşumunu önlemek için temiz su deposunu
önce su, daha sonra temizleme ve bakım maddesi
ile doldurun.
 Temiz su deposunun "MAX" dolum miktarının aş-
mamak için su doldururken temizleme ve bakım
maddesi için bir miktar yer bırakın.
Arızalarda yardım
Arızalar, takip eden genel bakış sayesinde çözebilece-
ğiniz, genellikle basit nedenlerden dolayı oluşur. Şüphe
duyduğunuzda veya burada tarif edilmeyen bir arıza ile
karşılaştığınızda lütfen müşteri servisine danışın.
Temiz su ile silindir nemlendirmesi mevcut
Filtre kartuşu takılmamıştır.
Şekil
 Temiz su deposunu çıkarın ve filtre kartuşunu pim
ile birlikte yukarı takın.
Filtre kartuşu ters takılmıştır.
 Filtre kartuşunu çıkarın ve pim ile birlikte yukarı ta-
kın.
Vakum hortumu kir tortusu yüzünden tıkalı.
 Vakum hortumlarını dikkatlice vakum kafasından
ve ana cihazdan ayırın.
 Vakum hortumlarını 10 - 20 dakika soğuk suda bı-
rakın.
 Vakum hortumlarını küt bir cisimle ve/veya akan
suyun altına tutarak temizleyin.
Cihaz kiri almıyor
Su tankında su bitmiş.
 Su ekleyin
Temiz su deposu cihaza doğru takılmamış.
 Temiz su deposunu cihazda sabit duracak şekilde
takın.
Temizleme silindirleri yok ya da doğru takılmamış.
Şekil
 Temizleme silindirlerini takın ya da temizleme silin-
dirlerini dayanma noktasına kadar silindir tutucula-
rın etrafında döndürerek çıkarın.
Temizleme silindirleri kirlenmiş ya da eskimiş.
 Temizleme silindirlerini temizleyin.
veya
 Temizleme silindirlerini değiştirin.
Silindirler dönmüyor
Silindirler bloke olmuş.
Şekil
 Silindirleri çıkarın ve aralarına bir cismin veya elek-
trik kablosunun takılmış olup olmadığını kontrol
edin.
Açarken gürültülü ses
Silindirler fazla kuru.
 Silindirleri nemlendirin veya cihazı 200 ml suyla
park istasyonunda nemlendirin.
Vakum kafasında tıkırtı sesleri
Vakum kafasında parçalar (örn. taşlar ya da cam kırık-
ları) vardır.
Şekil
 Vakum kafasının kapağını çıkartın ve vakum kafa-
sını temizleyin.
Bkz. Bölüm "Vakum kafasının temizliği".
Emme gücü azalıyor
Vakum kanalları ve vakum kafasındaki yuvalar tıkan-
mış.
Şekil
 Vakum kafasının kapağını çıkartın ve vakum kafa-
sını temizleyin.
Bkz. Bölüm "Vakum kafasının temizliği".
– 11
TR
değil
107

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: