Download  Print this page

Advertisement

OPREZ
Napomena koja ukazuje na
eventualno opasnu situaciju,
koja može izazvati lakše telesne
povrede.
PAŽNJA
Napomena koja ukazuje na
eventualno opasnu situaciju
koja može izazvati materijalne
štete.
Električne komponente
OPASNOST
 Uređaj nemojte koristiti u
bazenima u kojima ima vode.
 Pre uportrebe proverite da li
su uređaj i pribor u ispravnom
stanju. Ako stanje nije
besprekorno, ne sme se
upotrebljavati.
 Oštećen strujni priključni kabl
odmah dajte na zamenu
ovlašćenoj servisnoj službi/
električaru.
 Strujni utikač i utičnicu nikada
ne dodirujte vlažnim rukama.
 Pre svakog čišćenja i
održavanja isključite uređaj i
strujni utikač izvucite iz
utičnice.
 Popravke na uređaju sme da
izvodi samo ovlašćena
servisna služba.
 Spoj strujnog priključnog/
produžnog kabla ne sme
ležati u vodi.
UPOZORENJE
 Uređaj sme da se priključi
samo na električni priključak
kojeg je izveo
elektroinstalater u skladu sa
IEC 60364.
 Uređaj se sme priključiti
samo na naizmeničnu struju.
Napon se mora podudarati sa
natpisnom pločicom uređaja.
 U vlažnim prostorijama, kao
što je npr. kupatilo, uređaj
priključujte na utičnice sa
predspojenom FI zaštitnom
sklopkom.
 Koristite samo električne
produžne kablove zaštićene
od prskanja vode sa
prečnikom od najmanje
3x1 mm².
 Spojevi na strujnom ili
produžnom kablu moraju se
zameniti samo onima iste
mehaničke čvrstine i iste
zaštite od prskanja.
OPREZ
 Pazite da se priključni ili
produžni kabl ne unište ili
oštete gaženjem,
gnječenjem, vučenjem ili
sličnim. Strujne kablove
zaštitite od vrućine, ulja i
oštrih ivica.
Sigurno ophođenje
OPASNOST
 Korisnik mora da koristi
uređaj u skladu sa njegovom
namenom. Mora uzeti u obzir
lokalne uslove i pri radu sa
uređajem paziti na ljude u
okruženju.
 Zabranjen je rad u
područjima u kojima preti
opasnost od eksplozija.
– 6
SR
175

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: