Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
FIGYELEM
 Csak akkor kapcsolja be a ké-
szüléket, ha a friss víz tartály
és a szennyvíztartály be lett
helyezve.
 A készülékkel nem szabad
éles vagy nagyobb tárgyakat
(pl. szilánkokat, kavicsokat,
játékszer alkatrészeket) fel-
szívni.
 Ecetsavat, vízkőoldót, illóola-
jokat vagy hasonló anyagokat
ne töltsön a tiszta víz tartály-
ba. Ugyancsak ügyeljen arra,
hogy ezeket az anyagokat ne
szívja fel.
 A készülék szellőzőnyílásainak
nem szabad eltömődniük.
 A készüléket csak vízálló be-
vonattal rendelkező kemény
padlókon (pl. lakkozott par-
ketta, zománcozott kőlap, li-
nóleum) használja.
 Ne használja a készüléket
szőnyegek vagy szőnyeg-
padlók tisztításához.
 A készüléket ne vezesse a
konvektoros fűtés padlórácsa
fölé. A rács fölé vezetéskor a
kilépő vizet a készülék nem
tudja felszedni.
 Hosszabb munkaszünetek ese-
tén és a készülék használata
után kapcsolja ki a főkapcsolót /
készülék kapcsolót és húzza ki a
hálózati csatlakozót.
 A készüléket 0 °C alatti hő-
mérséklet esetén ne üzemel-
tesse.
 A készüléket védje az esőtől.
Ne tárolja kültéren.
Készülék leírása
 Az ábrákat lásd a kihajtható olda-
lon!
1
BE /KI kapcsoló
2
Markolat
3
Kábel tartó
4
Hálózati kábel
5
Kábelkapocs
6
Fogantyú
7
Szennyvíztartály / leválasztó fedele
8
Szennyvíz tartály
9
Tisztítóhenger fogantyú vályú
10
Tisztítóhengerek
11
Szívófej burkolata
12
Szívófej zárja
13
Friss víz tartály
14
Friss víz tartály fogantyúja
15
Tisztító- /parkolóállomás
16
Szűrőbetét
17
tisztítószer
 Az ábrákat lásd a kihajtható olda-
lon!
Ábra
 A fogantyúlécet ütközésig helyezze be az alapké-
szülékbe, míg hallhatóan be nem kattan.
A fogantyúlécnek szilárdan kell ülnie a készülék-
ben.
A friss víz tartály feltöltése
Ábra
 A stabilitáshoz a készüléket állítsa a tisztítóállo-
másra.
Ábra
 A friss víz tartályt a fogantyúnál fogva vegye ki a
készülékből.
Ábra
 Nyissa ki a tanksapkát.
 Hideg vagy langyos vezetékes vízzel töltse meg a
friss víz tartályt.
 Szükség esetén KÄRCHER tisztító-, ill. ápolósze-
rek is tölthetők a friss víz tartályba.*
Lásd a „Tisztító- és ápolószerek" fejezetet.
 A „MAX" jelzést a feltöltésnél nem szabad túllépni.
 Zárja le a tanksapkát.
Ábra
 Helyezze vissza a friss víz tartályt a készülékbe.
 A friss víz tartálynak szilárdan kell ülnie a készülék-
ben.
FIGYELEM
* Ügyeljen a tisztító-, ill. ápolószerek adagolási ajánlá-
sára.
– 8
HU
RM 536
Összeszerelés
Üzembevétel
121

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: