Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Εικόνα
 Πιέστε την ασφάλεια της κεφαλής αναρρόφησης.
 Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης.
 Καθαρίστε το κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης
με τρεχούμενο νερό.
 Αν χρειαστεί, αφαιρέστε τα προσκολλημένα σωμα-
τίδια από τα αναρροφητικά κανάλια και τις εσοχές
του καλύμματος της κεφαλής αναρρόφησης.
 Καθαρίστε την κεφαλή αναρρόφησης της συσκευής
με ένα υγρό πανί.
 Στερεώστε το κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης
στην κεφαλή αναρρόφησης.
Εικόνα
 Βιδώστε τους κυλίνδρους καθαρισμού μέχρι τέρμα
στο στήριγμα κυλίνδρων.
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός των κυλίνδρων".
Καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να μην φράξει ο διαχωριστής από σκόνη και ρύπους
και για να μην επικάθονται ρύποι στη δεξαμενή, πρέπει
να καθαρίζετε τακτικά τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
Εικόνα
 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το δι-
ακόπτη Οn/Off της συσκευής.
Εικόνα
 Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρι-
σμού.
Εικόνα
έως
Εικόνα
 Αφαιρέστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού από τη
συσκευή.
Βλέπε κεφάλαιο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου
νερού".
 Καθαρίστε το καπάκι ή το διαχωριστή και τη δεξα-
μενή ακάθαρτου νερού με νερό ύδρευσης.
 Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού μπορεί να καθαρι-
στεί και στο πλυντήριο πιάτων.
Εικόνα
 Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τη δεξαμενή
ακάθαρτου νερού μαζί με το καπάκι στη συσκευή.
Απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα απορρυπαντικά και
μέσα περιποίησης, τότε μπορεί να προκληθούν ζημιές
στη συσκευή και να πάψει να ισχύει η εγγύηση.
Υπόδειξη
Όποτε χρειάζεται, για τον καθαρισμό των δαπέδων να
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης
KÄRCHER.
 Κατά τη δοσολογία των απορρυπαντικών και των
μέσων περιποίησης τηρείτε τις σχετικές οδηγίες
του κατασκευαστή.
 Για να αποφύγετε τον σχηματισμό αφρού, γεμίστε
τη δεξαμενή καθαρού νερού πρώτα με νερό και
έπειτα προσθέστε απορρυπαντικά και μέσα περι-
ποίησης.
 Για να μην υπερβείτε την ένδειξη "MAX" στη δεξα-
μενή καθαρού νερού, αφήστε χώρο για την ποσό-
τητα των απορρυπαντικών και των μέσων περιποί-
ησης, όταν γεμίζετε με νερό.
Αντιμετώπιση βλαβών
Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις
οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας με τη
βοήθεια του ακολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβο-
λίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ
παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εξουσιοδοτημένη
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
Καμία ύγρανση κυλίνδρων με καθαρό νερό
Το στέλεχος φίλτρου δεν τοποθετήθηκε.
Εικόνα
 Αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού και τοποθε-
τήστε το στέλεχος φίλτρου με τον πείρο προς τα
πάνω.
Το στέλεχος φίλτρου τοποθετήθηκε ανάποδα.
 Αφαιρέστε το στέλεχος φίλτρου και τοποθετήστε το
με τον πείρο προς τα πάνω.
Ο σωλήνας αναρρόφησης είναι βουλωμένος λόγω συ-
γκέντρωσης βρομιάς.
 Αφαιρέστε προσεκτικά τους σωλήνες αναρρόφη-
σης από την κεφαλή αναρρόφησης και τη βασική
συσκευή.
 Για 10 - 20 λεπτά βάλτε τους σωλήνες αναρρόφη-
σης σε κρύο νερό.
 Καθαρίστε τους σωλήνες αναρρόφησης με ένα αμ-
βλύ αντικείμενο ή και με τρεχούμενο νερό.
Η συσκευή δεν αναρροφά τους ρύπους
Η δεξαμενή νερού είναι άδεια.
 Συμπληρώστε νερό
Η δεξαμενή καθαρού νερού δεν εφαρμόζει σωστά στη
συσκευή.
 Τοποθετήστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με τέτοιο
τρόπο ώστε να εφαρμόζει σωστά στη συσκευή.
Οι κύλινδροι καθαρισμού λείπουν ή δεν έχουν τοποθε-
τηθεί σωστά.
Εικόνα
 Τοποθετήστε τους κυλίνδρους καθαρισμού ή βιδώ-
στε τους μέχρι τέρμα στο στήριγμα κυλίνδρων.
Οι κύλινδροι καθαρισμού είναι ακάθαρτοι ή φθαρμένοι.
 Καθαρίστε τους κυλίνδρους καθαρισμού.
ή
 Αντικαταστήστε τους κυλίνδρους καθαρισμού.
Οι κύλινδροι δεν περιστρέφονται
Οι κύλινδροι είναι μπλοκαρισμένοι.
Εικόνα
 Αφαιρέστε τους κυλίνδρους και ελέγξτε αν σε αυ-
τούς έχει μαγκώσει κάποιο αντικείμενο ή το ηλε-
κτρικό καλώδιο.
Δυνατό κροτάλισμα κατά την ενεργοποίηση
Οι κύλινδροι είναι πολύ στεγνοί.
 Υγράνετε του κυλίνδρους ή τη συσκευή με 200 ml
νερό στο σταθμό καθαρισμού.
Κροτάλισμα στην κεφαλή αναρρόφησης
Στην κεφαλή αναρρόφησης υπάρχουν ξένα σώματα
(π.χ. πέτρες ή χαλίκια).
Εικόνα
 Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης
και καθαρίστε την.
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός κεφαλής αναρρόφη-
σης".
– 12
EL
99

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: