Download  Print this page

Advertisement

Påbörja arbetet
OBSERVERA
Direkt när maskinen startas börjar rengöringsvalsarna
att rotera. Håll hårt i handtaget så att maskinen inte åker
iväg.
Kontrollera att det finns vatten i färskvattentanken och
att smutsvattentanken är insatt i maskinen.
Bild
 Anslut nätkontakten till ett vägguttag.
Bild
 För att valsarna ska fuktas snabbt måste rengö-
ringsstationen fyllas på med 50 ml färskvatten med
hjälp av en mätbägare.
 Starta maskinen och låt den gå i stationen i 5 sek-
under.
Maskinen är då fuktig och rengör bättre.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Lyft maskinen från rengöringsstationen i handtaget
och ställ den på golvet.
 Håll i handtaget.
Bild
 Tryck på strömbrytaren (På-/Av) för att starta ma-
skinen.
Fyll på rengöringsvätska
OBSERVERA
Töm smutsvattentanken innan färskvattentanken fylls
på. Det förhindrar att smutsvattentanken svämmar över.
Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
Bild
 Ta ut färskvattentanken ur maskinen i handtaget.
Bild
 Öppna tanklocket.
 Fyll färskvattentanken med kallt eller ljummet kran-
vatten.
 Tillsätt rengörings- eller skötselmedel efter behov.
 Överskrid inte markeringen "MAX" när du fyller på.
 Stäng tanklocket.
Bild
 Sätt tillbaka tanken i maskinen.
Färskvattentanken måste sitta fast ordentligt i ma-
skinen.
Tömma smutsvattentanken
OBSERVERA
Kontrollera vattennivån regelbundet så att smutsvatten-
tanken inte svämmar över. Överskrid inte markeringen
"MAX".
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
Bild
 Håll i smutsvattentanken i det nedre handtaget och
tryck det övre handtaget nedåt med tummen.
Bild
 Ta ut smutsvattentanken.
Bild
 Ta av locket till smutsvattentanken.
 Töm smutsvattentanken.
 Rengör locket/avskiljaren och smutsvattentanken
med kranvatten om det behövs.
 Sätt på locket till smutsvattentanken.
Locket måste sitta fast ordentligt på smutsvatten-
tanken.
Bild
 Sätt tillbaka tanken i maskinen.
Smutsvattentanken måste sitta fast ordentligt i ma-
skinen.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
OBSERVERA
Ställ alltid maskinen i rengörings- eller parkeringsstatio-
nen så att den står stadigt om du avbryter arbetet. An-
nars kan maskinen välta och vätska kan rinna ut och
skada golvet.
Stänga av apparaten
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
Bild
OBSERVERA
Rengör maskinen genom att skölja den när du är klar.
Se kapitlet "Rengör maskinen genom att skölja den".
Bild
 Töm maskinen helt.
Bild
till
Bild
 Töm smutsvattentanken.
Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".
 Töm ut vattnet om det fortfarande finns något kvar
i färskvattentanken eller rengöringsstationen.
Bild
 Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
Bild
 Rulla upp sladden runt kabelhållaren.
 Fäst sladden med klämman.
Förvara aggregatet
OBSERVERA
För att undvika luktutveckling måste färskvatten- och
smutsvattentanken tömmas helt och hållet innan enhe-
ten läggs i förvar.
Bild
 Bär maskinen i bärhandtaget till förvaringsplatsen.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen så att den står
stadigt.
 Förvara apparaten torrt.
– 9
SV
Avbryta drift
81

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: