Download  Print this page

Advertisement

puhdistusainejäämät irtoavat imukanavasta ja imu-
pään raoista.
 Aseta tuorevesisäiliö laitteeseen.
Kuva
 Poista likavesisäiliö laitteesta ja tyhjennä se.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
 Täytä mittapikariin 200 ml vettä.
 Kaada vesi puhdistusasemaan.
 Tarvittaessa voidaan huuhtelua varten lisätä vas-
taavia KÄRCHER-puhdistusaineita.
 Käynnistä laite painamalla On/Off -laitekytkintä.
 Anna laitteen käydä 30-60 sekuntia, kunnes vesi
on täysin imeytynyt pois puhdistusasemasta.
Huuhtelu on nyt päättynyt.
Huomautus
Mitä kauemmin laite on päällä, sitä vähemmän kosteut-
ta jää jäljelle puhdistusteloihin.
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
 Jos puhdasvesisäiliössä on vielä vettä, irrota puh-
dasvesisäiliö ja tyhjennä se.
Kuva
 Tyhjennä likavesisäiliö.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
 Jos puhdistusasemassa on vielä vettä, tyhjennä
vesi.
Kuva
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Kuva
 Kelaa verkkokaapeli kaapelikoukkujen ympärille.
 Kiinnitä verkkokaapeli kaapelikiinnittimillä.
Telojen puhdistus
HUOMIO
Ennen kuin laite asetetaan lattialle telojen poistamista
varten, täytyy puhdasvesi- ja likavesisäiliö tyhjentää.
Näin vältetään se, että lattialle asettamisen aikana säi-
liöistä valuu ulos nesteitä.
Huomautus
Jos puhdistustelat ovat erittäin likaisia, ne voidaan
myös puhdistaa erikseen.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
 Jos puhdasvesisäiliössä on vielä vettä, irrota puh-
dasvesisäiliö ja tyhjennä se.
Kuva
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
 Tyhjennä tuorevesisäiliö.
Kuva
 Tyhjennä likavesisäiliö.
Kuva
 Kierrä kahvasyvennyksestä puhdistustelat ulos.
 Puhdista puhdistustelat juoksevalla vedellä.
tai
 Pese puhdistustelat pesukoneessa enintään läm-
pötilassa 60 °C.
HUOMIO
Pesukoneessa pestäessä ei saa käyttää huuhteluainei-
ta. Siten mikrokuituja ei vahingoiteta ja puhdistustelat
säilyttävät suuren puhdistustehonsa.
Puhdistustelat eivät sovellu kuivattavaksi kuivausko-
neessa.
 Anna puhdistustelojen kuivua ilmassa puhdistuk-
sen jälkeen.
Kuva
 Kierrä puhdistustelat vasteeseen saakka telanpiti-
meen sisään.
90
 Kiinnitä huomiota telojen sisäpuolen ja telanpitimen vä-
rimerkintöihin laitteessa (esim.sininen siniseen).
 Tarkasta asennuksen jälkeen, ovatko puhdistustelat
tiukasti kiinni.
Imupään puhdistus
HUOMIO
Jos imupää on erittäin likainen tai jos siihen on päässyt si-
sään jotain osia (kuten kiviä, sirpaleita), se täytyy puhdis-
taa. Nämä osat aiheuttavat työn aikana kolisevia ääniä tai
tukkivat imukanavat ja vähentävät siten imutehoa.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
Kuva
 Irrota puhdistustelat.
Katso luku "Telojen puhdistus"-
Kuva
 Paina imupään lukitusta.
 Poista imupään suojus.
 Puhdista imupään suojus juoksevalla vedellä.
 Puhdista tarvittaessa imukanavat ja imupään suo-
juksen raot niihin tarttuneista hiukkasista.
 Puhdista laitteen imupää kostutetulla liinalla.
 Kiinnitä imupään suojus imuputkeen.
Kuva
 Kierrä puhdistustelat vasteeseen saakka telanpiti-
meen sisään.
Katso luku "Telojen puhdistus"-
Likavesisäiliön puhdistus
HUOMIO
Jotta erotin ei tukkeudu pölyn ja lian johdosta tai likaa
tartu kiinni säiliöön, täytyy likavesisäiliö säännöllisesti
puhdistaa.
Kuva
 Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä
päälle/pois.
Kuva
 Aseta laite puhdistusasemaan.
Kuva
-
Kuva
 Irrota likavesisäiliö laitteesta.
Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
 Puhdista kansi/erotin ja likavesisäiliö vesijohtove-
dellä.
 Likavesisäiliön voi myös pestä astianpesukoneessa.
Kuva
 Aseta likavesisäiliö puhdistuksen jälkeen kannella
varustettuna takaisin laitteeseen.
Puhdistus- ja hoitoaineet
HUOMIO
Soveltumattomien puhdistus- ja hoitoaineiden käyttö voi
vaurioittaa laitetta ja johtaa takuusuoritusten raukeami-
seen.
Huomautus
Käytä tarvittaessa lattian puhdistukseen KÄRCHERin
puhdistus- tai hoitoaineita.
 Ota puhdistus-ja hoitoaineiden annostelussa huo-
mioon valmistajan antamat määrälliset tiedot.
 Vaahdon muodostumisen välttämiseksi on puh-
dasvesisäiliö ensin täytettävä vedellä, ja vasta sen
jälkeen lisättävä puhdistus- tai hoitoainetta.
– 10
FI

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: