Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Φροντίδα και συντήρηση
Καθαρισμός συσκευής με διαδικασία
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, ξεπλύνετε τη συ-
σκευή με τον σταθμό καθαρισμού και καθαρό νερό. Με
αυτό τον τρόπο η συσκευή καθαρίζεται όπως πρέπει και
αποφεύγετε τις συγκεντρώσεις ρύπων και βακτηρίων ή
τις δυσάρεστες οσμές.
Εικόνα
 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το δι-
ακόπτη Οn/Off της συσκευής.
Εικόνα
 Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρι-
σμού.
 Για την εργασία απόπλυσης γεμίστε τη δεξαμενή
πόσιμου ύδατος με ζεστό ή χλιαρό νερό βρύσης,
ώστε τα κανάλια βαλβίδας εισαγωγής και οι σχι-
σμές των φίλτρων να καθαριστούν πλήρως από
υπολείμματα απορρυπαντικών.
 Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού στη συ-
σκευή.
Εικόνα
 Αφαιρέστε και αδειάστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νε-
ρού.
Βλέπε κεφάλαιο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου
νερού".
 Γεμίστε τη μεζούρα με 200 ml νερό.
 Γεμίστε τον σταθμό καθαρισμού με νερό.
 Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να προσθέσετε τα
κατάλληλα απορρυπαντικά KÄRCHER για τη διαδι-
κασία έκπλυσης.
 Για την ενεργοποίηση πιέστε το διακόπτη της συ-
σκευής (Οn/Off).
 Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 30-60 δευ-
τερόλεπτα, μέχρι να αναρροφηθεί πλήρως το νερό
από τον σταθμό καθαρισμού.
Η διαδικασία έκπλυσης τώρα έχει ολοκληρωθεί.
Υπόδειξη
Όσο μεγαλύτερο διάστημα είναι ενεργοποιημένη η συ-
σκευή, τόσο λιγότερη υγρασία θα παραμείνει στους κυ-
λίνδρους καθαρισμού.
 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το δι-
ακόπτη Οn/Off της συσκευής.
 Αν υπάρχει ακόμα νερό στη δεξαμενή καθαρού νε-
ρού, αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού και
αδειάστε την.
Εικόνα
 Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.
Βλέπε κεφάλαιο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου
νερού".
 Αν στον σταθμό καθαρισμού υπάρχει ακόμα νερό,
αδειάστε το.
Εικόνα
 Βγάλτε το φις από την πρίζα.
Εικόνα
 Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το άγκι-
στρο καλωδίου.
 Στερεώστε το καλώδιο ρεύματος με συνδετήρα κα-
λωδίου.
98
έκπλυσης
Καθαρισμός των κυλίνδρων
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στο δάπεδο για να αφαι-
ρέσετε τους κυλίνδρους, πρέπει να αδειάσετε τη δεξαμε-
νή καθαρού νερού και τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
Έτσι, αποφεύγετε την εκροή υγρών από τις δεξαμενές,
όταν αφήσετε τη συσκευή στο δάπεδο.
Υπόδειξη
Αν υπάρχουν δύσκολοι ρύποι, μπορείτε να καθαρίσετε
ξεχωριστά τους κυλίνδρους καθαρισμού.
Εικόνα
 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το δι-
ακόπτη Οn/Off της συσκευής.
 Αν υπάρχει ακόμα νερό στη δεξαμενή καθαρού νε-
ρού, αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού και
αδειάστε την.
Εικόνα
 Βγάλτε το φις από την πρίζα.
 Εκκενώστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.
Εικόνα
 Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.
Εικόνα
 Ξεβιδώστε τους κυλίνδρους καθαρισμού στην εσο-
χή της λαβής.
 Καθαρίστε τους κυλίνδρους καθαρισμού με τρε-
χούμενο νερό.
ή
 Πλύνετε τους κυλίνδρους καθαρισμού στο πλυντή-
ριο ρούχων στους 60 °C.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τον καθαρισμό στο πλυντήριο ρούχων μην χρησι-
μοποιείτε μαλακτικό. Έτσι, δεν προκαλούνται ζημιές στις
μικροΐνες και οι κύλινδροι καθαρισμού διατηρούν την
υψηλή καθαριστική τους δράση.
Οι κύλινδροι καθαρισμού δεν είναι κατάλληλοι για στε-
γνωτήρια.
 Μετά τον καθαρισμό αφήστε τους κυλίνδρους να
στεγνώσουν στον αέρα.
Εικόνα
 Βιδώστε τους κυλίνδρους καθαρισμού μέχρι τέρμα
στο στήριγμα κυλίνδρων.
 Λάβετε υπόψη τη χρωματική αντιστοίχιση στην
εσωτερική πλευρά των κυλίνδρων και στο στήριγ-
μα κυλίνδρων στη συσκευή (π.χ. το μπλε στο
μπλε).
 Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε πως οι κύλιν-
δροι καθαρισμού εφαρμόζουν καλά.
Καθαρισμός κεφαλής αναρρόφησης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση δύσκολων ρύπων ή όταν στην κεφαλή
αναρρόφησης έχουν εισέλθει ξένα σώματα (π.χ. πέτρες,
χαλίκια), αυτά πρέπει να αφαιρούνται. Αυτά τα ξένα σώ-
ματα προκαλούν κροταλίσματα κατά τη διάρκεια της ερ-
γασίας ή φράζουν τα κανάλια αναρρόφησης και μειώ-
νουν την αναρροφητική ισχύ.
Εικόνα
 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το δι-
ακόπτη Οn/Off της συσκευής.
Εικόνα
 Βγάλτε το φις από την πρίζα.
Εικόνα
 Αφαιρέστε τους κυλίνδρους καθαρισμού.
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός των κυλίνδρων".
– 11
EL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: